Kirkeplassen i Holstebro. C.F. Møller. Photo: Helene Høyer Mikkelsen

Kirkeplassen i Holstebro

Arealene rundt Holstebro kirke og hovedinngangen til Holstebro rådhus og bibliotek er renovert med det formål å skape et samlet plassområde som oppleves rolig og avklart for besøkende til to av byens viktigste offentlige funksjoner: Kirken og rådhuset. En enkelt utformet belegning av rød og grå granitt i ulike formater gir sammenheng og ro i hele området. Trafikkforholdene understrekes gjennom belegningenes utforming og detaljer. Store bed med blomstrende busker og stauder og nye trær gjør at plassen bevarer sitt grønne preg, bare med et nytt og mer moderne og bylignende uttrykk.
 Kirkeplassen i Holstebro. C.F. Møller. Photo: Helene Høyer Mikkelsen
Fakta

Byggherre

Holstebro Kommune

Adresse

Holstebro, Danmark

Omfang

7 800 m²

År

2005-2007

Ingeniør

COWI A/S

Landskap

C.F. Møller

Kunstner

Hans Pauli Olsen

Belysningen er et stemningsfullt, romskapende element: Kirke og kirkegård, rådhusets lange fasade, skulpturene på plassen og trærne lyses opp av varmt, hvitt lys fra uplights som er montert i belegningen.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.