Copenhagen International School, Landskap. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Copenhagen International School, Landskap

Rundt Copenhagen International School utfolder det seg en lekende nytolkning av skolegården i form av et kupert landskap som gir plass til lek og utfoldelse for alle skolens klassetrinn.
 Copenhagen International School, Landskap. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Fakta

Byggherre

Copenhagen International School

Adresse

København, Danmark

Omfang

14 600 m² landskap

År

2013-2017

Ingeniør

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Ankomsten til skolen skjer gjennom det lekende landskapet i et bilfritt miljø. Landskapet danner nisjer hvor alle skolens alderstrinn er ivaretatt, med alt fra lekestuer til skatemiljø og ballbaner. Landskapet er beplantet med gress og busker som er tilpasset det saltholdige miljøet rundt skolen. Beplantningen skaper grønne, sanselige rammer rundt landskapets leke- og oppholdsnisjer.

Landskapet føres videre til en ankomstbro til skolens inngang på bakkeplan, hvor landskapet fortsetter over skolens private terrasser og tak.

Mot sør er det anlagt en ny havnepromenade som skal danne rammen rundt fremtidige vannaktiviteter. Promenaden skal både romme læringsmiljø for skolens elever og aktiviteter for Nordhavns innbyggere.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.