Athletes Village, landskap. C.F. Møller. Photo: Chris Gascoigne

Athletes Village, landskap

Landskapsutforming av de opphøyde gårdsrommene i Plot N13 og N26 gjenskaper tapt mangfold i et tidligere rikt økologisk miljø, som forutsatt i lokalplanen for Den Olympiske By.
 Athletes Village, landskap. C.F. Møller. Photo: Chris Gascoigne
Fakta

Byggherre

ODA (Olympic Delivery Agency), LendLease

Adresse

London, UK

Omfang

7 000 m²

År

2008-2012

Byggherrerådgiver

LendLease

Entreprenør

GallifordTry

Ingeniør

WSP Hoare Lee

Arkitekt

C.F. Møller Architects (N13), dRMM (N26)

Landskap

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • Civic Trust Awards. 2014

Landskapsarkitekturen tar utgangspunkt i områdets plassering i den sørligste delen av den gamle Epping-skogskilen som strekker seg mot nord og det åpne landskapet. For å oppfylle ønsket om et landskap med biologisk mangfold bygd på dekk og omgitt av tett bebyggelse, valgte vi fire primære innsatsområder: Variert og hjemmehørende artsvalg av plantemateriale, grønne tak, et minimum av steinsatte arealer og planting av eldre trær, noe som kan øke vannopptaket og skape grønne volumer som tiltrekker dyreliv.

For å få til dette bygger utformingen på en rekke lunder plantet på en serie av mindre bakketopper for å øke trærnes vekstmedium og skape variasjon i de snevre gårdsrommene, slik at elementer og stier forsvinner bak landskapshøydene og visuelt øker rommenes dybdevirkning. Lunden er beplantet med furu, bjørk og eik, og skaper romdannende oppholds- og lekemuligheter. Gule teglklinker binder bygningene sammen funksjonelt og skulpturelt, og knytter an til de mindre, private hagene på bakkeplan.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.