Auto College. C.F. Møller. Photo: Thomas Mølvig

Auto College

Ny skolebygning med verksteder og teorilokaler for en av Danmarks største yrkesskoler innenfor motorindustrien.
 Auto College. C.F. Møller. Photo: Thomas Mølvig
Fakta

Byggherre

A. Enggaard A/S for Tech College Aalborg

Adresse

Nørresundby, Danmark

Omfang

8 300 m² - 3400 m² administrasjon/undervisning og 4900 m² verkstedsfasiliteter + 200 parkeringsplasser

År

2008-2009

Entreprenør

A. Enggaard

Ingeniør

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Sammenhengen mellom den praktiske og teoretiske undervisningen er høyt prioritert. Teorilokalene ligger i to etasjer med direkte atkomst til og visuell sammenheng med verkstedene. Der styrkes mulighetene for avvekslende undervisningsformer. For eksempel er det mulig å kjøre biler inn i et teorilokale, og kaféområder på gangbroene i første etasje danner overgang mellom teorilokaler og verksteder. Mot sør og nord danner bygningen to gårdsrom som delvis fungerer som atkomstarealer og delvis som rekreasjonsarealer i direkte forbindelse med undervisningslokalene.

Les mer

Flere prosjekter | Undervisning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.