Horsens NHG & HF. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Horsens NHG & HF

Utbyggingen av Horsens Gymnasium og HF skaper en moderne læringsinstitusjon som er helintegrert med byen og den eksisterende bygningen.
 Horsens NHG & HF. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert
Fakta

Byggherre

Horsens Statsskole & Horsens Gymnasium

Adresse

Horsens, Danmark

Omfang

8 140 m²

År

2019-2021

Konkurranse

1. premie i konkuranse. 2019

Byggherrerådgiver

Arkitema

Entreprenør

MT Højgaard

Ingeniør

MT Højgaard

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • 1. premie i konkuranse. 2019

Dagens HG&HF, med hovedbygning fra 1940, er et godt eksempel på en undervisningsinsitusjon fra denne tidsperioden, med arkitektur og utearealer av høy kvalitet. Utbyggingen av gymnaset tar utgangspunkt i den eksisterende bygningsmassens arkitektoniske kvaliteter og strukturelle oppbygging. Gymnaset omstruktureres og utvides i en klyngestruktur delt opp i ulike faggrupper. Hver fagklynge er organisert rundt intime fagtorg som uttrykker den unike identiteten og karakteren som skapes i hver klynge. I klyngen for kreative fag etableres det et nytt og stort fellesrom med visuell kontakt til den store, sentrale gårdsplassen. Fellesrommet er fleksibelt og kan både innredes som en stor sal og som mindre oppholdsrom.

Alle klynger og oppholdsrom har optimale dagslysforhold, og de er disponert slik at de er orientert mot uterom og den sentrale gårdsplassen. Gårdsplassen forbinder klyngene, alle med desentraliserte innganger, og skaper synergi og fleksibilitet mellom undervisningsfasilitetene.

De nye bygningenes fasader tar utgangspunkt i den eksisterende bebyggelsens enkle arkitektoniske uttrykk. En åpen fasade gir visuell sammenheng mellom den sentrale gårdsplassen og den nye fellessalen.

Felles utefasiliteter for både gymnaset og områdets innbyggere

En aktivitetssti, som omkranser gymnasområdet, leder allmennheten gjennom området og inviterer byens innbyggere til å bruke utefasilitetene. Gårdsplassen og utearealene, som blant annet inneholder idrettsfasilitetene, inkludert en ny idrettshall og overbygd tilskuerareal, bidrar til å karakterisere fellesskapet og aktivitetene ved gymnaset. Det skapes grønne områder og flere oppholdssteder, blant annet en sittetrapp med oppholdsplatåer i flere nivåer, som inviterer til uformelt samvær. Landskapet skal være en naturlig del av det offentlige arealet og stier i bydelen. På den måten bygger prosjektet bro mellom fortid og fremtid ved hjelp av en rekke klassiske romlige forløp som omfavner og knytter sammen gymnasets bygninger og funksjoner med et område, en gårdsplass, en idrettsplass og en forskningshage.

Nye Horsens Gymnasium & HF vil, med sin unike plassering ved siden av Banegården og med kort avstand til Horsens voksende sentrum, harmonisk tilpasse seg nærområdet, og samtidig markere seg som byens største utdanningsinstitusjon.

Les mer

Flere prosjekter | Undervisning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.