Herningsholm Erhvervsskole. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert

Herningsholm Erhvervsskole

Den nye Herningsholm yrkesskole føyer seg som en selvstendig bygning inn i en eksisterende campus-klynge av skolebygninger. Yrkesskolen er både tenkt innenfra - med vekt på etablering av optimale læringsrom og studiemiljøer - og utenfra i tilknytning til omgivelsene, hvor innbydende plasser ønsker velkommen og gir mulighet for utendørs arbeid og undervisning.
 Herningsholm Erhvervsskole. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert
Fakta

Byggherre

Herningsholm Erhvervsskole

Adresse

Herningsholm, Danmark

Omfang

4 700 m²

År

2014-2017

Konkurranse

1. premie i arkitektkonkurranse. 2014

Byggherrerådgiver

IFIRS

Ingeniør

COWI

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • Herning Kommunes arkitekturpris. 2017
  • 1. premie i arkitektkonkurranse. 2014

Bygningen tar hensyn til at vår atferd og tenkemåte påvirkes av det fysiske miljøet vi befinner oss i. Undervisningsrommenes form - arkitekturen - har stor betydning for læringsprosessen som skolens elever skal inngå i til daglig og er derfor tilpasset moderne og demokratiske prinsipper.

Bygningen danner en vinkel med tre punkthus under et skrånende tak som harmonerer med omgivelsene og faller fra tre etasjer lengst mot sør til to etasjer lengst mot nord. Den vinkelformede bygningen danner tre nye utendørs oppholds- og undervisningsrom i tilknytning til omgivelsene rundt, og bearbeidingen av landskapet støtter læring og klimatilpasning av hele området.

Undervisningsrommene, som danner ryggraden i bygningen, er organisert rundt et samlende fellesrom som fungerer som et fleksibelt studiemiljø. Undervisningsrommene er gruppert to og to, slik at det skapes direkte atkomst til det felles studiemiljøet fra alle skolens undervisningsrom. Fellesmiljøet tilbyr varierte rammer å jobbe i, fra det dobbelthøye rommet mot hagen, som omfatter workshop-lignende fasiliteter, til studentkafémiljø med uformelle samlinger av elever og egne studiehjørner av en roligere og mer privat karakter.

Les mer

Flere prosjekter | Undervisning

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.