CBS - Campus in Society. C.F. Møller. Photo: Doug&Wolf

CBS - Campus in Society

CBS og Frederiksberg kommune har lansert en visjon om å omdanne den eksisterende campusen på Frederiksberg til en av verdens beste byintegrerte campuser.
 CBS - Campus in Society. C.F. Møller. Photo: Beauty & the Bit/C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Copenhagen Business School, Frederiksberg Kommune, Metroselskabet, Realdania

Adresse

Copenhagen, Danmark

Omfang

6 ha, 31.000 m² nybygning

År

2014-2018

Konkurranse

1. premie i konkurranse. 2014

Ingeniør

MOE

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med Transform

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Kulturgeograf Chr. W. Mathiesen, KU

Premiering
Premiering
  • 1. premie i konkurranse. 2014

Med sine ca. 20 000 studenter er Copenhagen Business School (CBS) blant Europas største handelsuniversiteter. Kjernen i prosjektet er en tett sammenfletting av byliv og campusliv. Planen er en visjon for hvordan man vever attraktive byrom, utadvendte bygninger og stier sammen med undervisnings-, forsknings- og studentmiljøer.

Den lange og smale CBS-tomten strekker seg over to stopp på Københavns metro, og et gjennomgående stiforløp er områdets trafikale ryggrad. Ved å skape fire nye byrom langs den sentrale promenaden med alt fra klassiske plasser ved metrostasjonene til en grønn park i midten av campusen – og samtidig fortette med nye bygninger – styrker planen sammenhengskraften mellom CBS og Frederiksberg. Den sørlige supersykkelstien og en ny nordlig sykkelsti går parallelt med avenyen. Disse utgjør en del av byens sykkelnett og sørger for en effektiv og sikker flyt gjennom området.

For å skape så mye plass som mulig til byens rom og liv er de nye bygningene designet med så liten grunnflate som mulig og er tenkt som kompakte, fleksible og multifunksjonelle størrelser med grønne takflater som kan endre innhold og uttrykk.

I tillegg til stor vekt på grønn bærekraft kjennetegnes planen av sin sosiale bærekraft: Med klare møtesteder, sammensmelting av trafikklinjer og grønne byrom flyter campusen og Frederiksberg sammen til gavn for mange forskjellige brukergrupper

Les mer

Flere prosjekter | Undervisning/Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.