ObelHus. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

ObelHus

En förvandling av en tidigare tobaksfabrik byggd 1936 av arkitekt Preben Hansen, som omvandlar den industriella byggnaden till moderna bostäder med respekt för, och bevarande av, byggnadens kulturhistoriska värden.
 ObelHus. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Uppdragsgivare

C.W Obel Ejendomme

Adress

Aalborg, Denmark

Omfattning

6 300 m²

År

2023-2024

Entreprenör

HP Byg

Ingenjör

Brix & Kamp

Landskap

C.F. Møller Architects

C.W. Obels omfattande byggnadskomplex, som tidigare fungerade som tobaksfabrik i Aalborg, har rötter som sträcker sig tillbaka till 1898. Den komplexa strukturen, uppförd i flera faser på Strandvejen, har tidigare inhyst kontor och undervisningslokaler.

Den betydande bevarade arkitekturen och det industriella arvet tjänade både som inspiration och utmaning. Utmaningen låg särskilt i att omvandla tydligt industriellt präglade utrymmen till moderna bostäder samtidigt som upplevelsen av historien och det industriella arvet bevaras. Bostäderna är således utformade med respekt för de befintliga byggnadsstrukturens karaktäristiska drag, synliga i fasadens rutsystem, bestående av pelare och balkar samt stora fönsterpartier. En variation av bostadstyper, från mindre lägenheter på 52 m2 till större bostäder upp till 112 m2 på flera plan, säkerställer mångfald. De översta lägenheterna är unika med tanke på det spridda ljusinsläppet från taket i byggnaden.

En gemensam takterrass stärker gemenskapen bland invånarna och erbjuder panoramautsikt över Limfjorden och stadens torn.

Balkonger har lagts till med respekt för byggnadens estetik genom lätta stålkonstruktioner, och dessa ger djup och en ny dimension till fasaden. Materialbytet berättar husets historia, medan färger, fönsterproportioner och fasadrytm bevaras. Den befintliga råstrukturen är isolerad för att uppfylla kraven enligt BR18.

Hög grad av återvinning

Projektet utmärker sig med en hög grad av återvinning genom att återanvända inte bara råhuset utan även äldre byggnadsdelar som takplattor och dörrar. ObelHus är det första Svanmärkta projektet i Nordjylland, eftersom alla nya material uppfyller höga miljöstandarder. Bevarandet av kulturhistoriska element pekar också på kulturell hållbarhet genom att säkerställa att stadens arv lever vidare i en ny form.

Projektets balans mellan renovering och bevarande har därför varit avgörande. Genom att bevara och berätta om kulturhistoriska element skapar ObelHus en harmonisk syntes mellan dåtid och nutid, där den gamla industribyggnadens själ förblir intakt i en modern bostadsmiljö.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.