Norsk-Tysk Handelskammer. C.F. Møller. Photo: Nils-Petter Dale

Norsk-Tysk Handelskammer

Arkitektonisk kvalitet, flexibilitet i användningen och kostnadsmässig kontroll har varit viktiga framgångskriterier för utbyggnaden av Norsk-Tyska Handelskammarens lokaler i Oslo. C.F. Møller har stått för renovering och ombyggnad av huvudbyggnaden, samt tillbyggnad och omvandling av portvaktsbostaden.
 Norsk-Tysk Handelskammer. C.F. Møller. Photo: Nils-Petter Dale
Fakta

Uppdragsgivare

Deutsch-Norwegische/Tysk-Norsk Handelskammer

Adress

Oslo, Norge

Omfattning

988 m²

År

2011-2016

Byggherrerådgivning

NCO AS

Ingenjör

NCO AS

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Dahle & Breitenstein (en del av C.F. Møller Architects seden 2012)

Pris
Pris
  • På ”shortlistan” för Oslo bys arkitekturpris. 2017

Norsk-Tyska Handelskammaren ligger på Drammensveien 111B i Oslo, i två vita tegelhus uppförda i jugendstil under åren 1912-1918. Både tomten och byggnaderna — en tidigare ambassadbyggnad och en portvaktsbostad — är kulturminnesmärkta. Detta sätter ramarna för renoveringen av de befintliga byggnaderna, samt projekteringen av tillbyggnaden. Projektets byggherre, Norbert Pestka, lade mycket tid på att hitta rätt arkitekt och entreprenör för uppgiften för att säkerställa ett bra resultat. Han sammanfattar med att ”vi är mycket nöjda, och det goda samarbetet mellan arkitekten och entreprenör har varit avgörande för att resultatet har blivit så bra”. ”Det goda samarbetet och engagemanget har även sparat oss många timmars arbete”, säger Pestka.

Tillbyggnaden av portvaktsbostaden är formad som en skarpt avgränsad geometrisk volym som kontrasterar mot de ursprungliga byggnaderna i jugendstil. Den nya huskroppen har en huvudvåning i nivå med portvaktsbostaden samt en bottenvåning. Den omgivande terrängen har sänkts på två sidor för att skapa bra ljusförhållanden för konferensdelen i bottenvåningen. Fasaden i fiberbetong med perforerade naturmotiv i jugendstil skapar en koppling mellan det nya och det gamla och fungerar både som solskydd och insynsskydd. En ingångssmyg tydliggör mötet mellan huskropparna, och det finns exakta detaljer i tillbyggnadens möte med terrängen, tak och befintliga byggnader.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.