Dalum Kloster - förvandling. C.F. Møller

Dalum Kloster - förvandling

Dalum Kloster och dess park omvandlas varsamt till en rekreativ allmän samlingsplats och klimatvänliga bostäder, vilket blir början på en ny era för den historiska platsen nära Odense.
 Dalum Kloster - förvandling. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

MT Højgaard Projektudvikling

Adress

Odense, Denmark

Omfattning

87 ha.

År

2022

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Dalum Kloster, inbäddat i det natursköna landskapet nära Odense, är ett centralt rekreationsområde som i och med omvandlingen för första gången har blivit tillgängligt och öppet för alla. Klostret och dess park har gjorts om till ett öppet landskapsrum som förbinder klosterbyggnaden med nya bostäder på platsen, och som skapar ett offentligt grönområde för både lokalbefolkning och besökare.

Bevarar sin historiska och sociala roll

Längs Dalumvej, som löper förbi klostret, ger utåtriktade offentliga funktioner liv åt området och ger klostret ett inbjudande uttryck. Med historisk referens till klostrets läkande roll etableras ett hälsocenter som en av de offentliga funktionerna. På samma sätt förvandlas kyrkan till ett samhällscentrum som är öppet för alla.

Det unika och kuperade landskapet och vegetationen bevaras och aktiveras. På de två naturliga gläntorna i Fredskoven, där det tidigare fanns djurstallar, har man byggt klimatvänliga bostäder som smälter in i landskapet och bevarar områdets karaktär. Klosterparken möjliggör rekreation och är kopplad till stadens övriga stigsystem. Förutom att vara en historisk plats kommer Dalum Kloster och dess omgivande landskap att bli en dynamisk samlingspunkt och en naturlig del av det lokala samhället, en central länk där alla kan njuta av naturen och de nya kvaliteterna i klostret.

Med respekt för historien har Dalum Kloster bevarats med fokus på att tillföra nytt liv och ett nytt ramverk för aktiviteter som stärker områdets kulturhistoriska och urbana strategi. Samtidigt främjar omvandlingen gemenskaper och historieskrivning för området. På så sätt har Dalum Kloster genomgått en omvandling som tjänar både historien och dagens behov; det är hjärtat i ett levande och inkluderande lokalsamhälle.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.