Transformation av logistikcentrum till en grön blandad stadsdel. C.F. Møller

Transformation av logistikcentrum till en grön blandad stadsdel

Förvandlingen av ett tidigare logistikcentrum och körytor till en grön blandad stadsdel med nya kontorsarbetsplatser, handel, näringsliv, bostäder och offentliga stadsrum bygger på filosofin att bevara och återanvända så mycket som möjligt av befintliga byggnadsstrukturer och material, samtidigt som området radikalt förändras från grått till grönt.
 Transformation av logistikcentrum till en grön blandad stadsdel. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Konfidentiellt

Adress

Köln, Tyskland

Omfattning

54 060 m2 transformation, 6,4 ha. landskab

År

2023

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

De nuvarande byggnad är ett typiskt sammansatt lagerkomplex som man ser i förorter överallt, med lager i varierande höjd, lastramper och stålprofilfasader, omgivna av nästan helt täckta körytor och parkeringar. Genom att återanvända över 90 % av de bärande betongkonstruktionerna, endast kompletterat med mindre kompletteringar som utförs som timmerkonstruktion, skapas en kraftfull berättelse om platsens omvandling samtidigt som miljöavtrycket minskar dramatiskt.

Den högsta delen av logistikcentret förvandlas till en modern kontorsarbetsmiljö, med dagsljus, kommunikationsfrämjande atrium och gröna terrasser, som skapas genom tillbyggnad av ett nytt däck och en fyra våningar hög frontbyggnad i trä utan större ingrepp i befintlig betongkonstruktion. Frontbyggnaden bildar ett vertikalt inre atrium och huvudentré och ger samtidigt hela komplexet ett nytt ansikte från utsidan. Fasadernas beklädnad från återvunna stålprofilplåtar från nuvarande byggnader är självskuggande och med möjlighet till integrerade solceller.

Utöver den nya kontorsmiljön, med tillhörande välfärdslokaler och utställningslokaler, innehåller projektet en stormarknad i ett återvunnet lager, utformat som en modern saluhall utan de traditionella baksidor som fristående stormarknader ofta uppvisar, samt funktioner som gynnar hela kvarteret, t.ex. dagis, växthus och flexibla stadsrum för fritid, sport och evenemang. Bostäder för studenter och anställda kommer också att integreras i befintliga volymer, precis som delar av strukturen kommer att förvandlas till frilagda pelare och balkar som planteras och blir en del av stadsdelens nya grönytor.

Utöver de nya stadsrummen och de aktiviteter de erbjuder knyts projektets delar samman av ett infrastruktur- och energikoncept baserat på lokal energiproduktion och lagring, där i synnerhet en befintlig stor betongkällarvolym öppnar för nya innovativa möjligheter för soldrivna värmepumpssystem kombinerat med termisk lagring i fasskiftande energilager och vattenreservoarer. Dessutom innehåller källaren även vertikalodling och eventuellt fiskodling, så att den övergripande omvandlingens hållbara profil sträcker sig långt utanför själva området.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.