Hangar 26/27, Schelde. C.F. Møller. Photo: Nextensa

Hangar 26/27, Schelde

Den historiska lagerbyggnaden i Belgien har fått nytt liv och förvandlats till ett levande landmärke i staden. Lagerbyggnadens design gör att den smälter in i omgivningen och respekterar hamnens historia, där lagerbyggnaden ligger.
 Hangar 26/27, Schelde. C.F. Møller. Photo: Nextensa
Fakta

Uppdragsgivare

CARVER BVBA

Adress

Antwerpen, Belgium

Omfattning

20 000 m² (4.000 m² nybygnad, 16.000 m² renovering)

År

2019-2022

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Den gamla lagerbyddnaden ligger vid floden Schelde i Antwerpens tidigare hamnområde, ‘t Eilandje.

Omvandlingen av denna historiska byggnad inkluderar en ny mezzaninvåning, en ny fasad, tak-kuber i söderläge och en utbyggnad mot norr. Schelde aktiveras även genom ett aktivitetsbaserat hamnområde som samtidigt fungerar som ett integrerat översvämningsskydd. Denna nya ”stadstrappa” använder arkitekturen som social inbjudan och skapar en stark koppling mellan stadssidan och flodsidan för Antwerpens invånare.

Byggnaden står för närvarande på pelarstöd. En ny mezzaninnivå har lagts till under de befintliga övre nivåerna och överdäckar parkeringen. Denna dynamiska, urbana våning är transparent och öppen med stora fönster som länkar samman byggnaden med staden och floden och suddar ut gränsen mellan inne och ute. Kajen, stadstrappan och gatan blir ett enda stort öppet stadsrum. I den södra änden blir tre nya, tillbyggda tak-kuber till arbetsytor med panoramautsikt.

En ny träfasad gör de olika byggnader läsbara för ögat och definierar lagerbyggnaden som ett ikoniskt visuellt landmärke i Antwerpen. Arkitektoniskt fortsätter fasaden på den befintliga byggnaden över till den norra utbyggnaden, vilket ger hela byggnaden ett enhetligt utseende.

Utbyggnaden mot norr

Mot norrsidan av Hangar 26/27 byggs en ny kontorsbyggnad. Arkitekturen hos denna utbyggnad speglar arkitekturen hos de historiska hamnmagasinen. Träfasadens förlängning suddar ut gränsen mellan gammalt och nytt samtidigt som den respekterar identiteten hos de båda delarna. Designen bygger på en synligt modulärt konstruktionsrutnät som maximerar flexibiliteten. Resultatet är ett enkelt och ärligt uttryck. Rum med dubbel takhöjd i byggnaden binder samman två olika kontorsvåningar på flera ställen och kombinerar flexibla arbetsplatser med panoramautsikt över omgivningen.

Med denna övergripande design syftar planen inte bara till att vara ett passande tillägg till Antwerpens skyline, utan den syftar även till att aktivera staden och ta till vara dess rekreationspotential.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.