Nya Kronan i Sundbyberg. C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen

Nya Kronan i Sundbyberg

Nya Kronan i Sundbyberg centrum har utvecklats till ett modernt och miljösmart kontorskvarter med flexibla och hållbara arbetsplatser. 40 000 kvm ny yta för kontor och parkeringar har tillskapats.
 Nya Kronan i Sundbyberg. C.F. Møller. Photo: Nikolaj Jakobsen
Fakta

Uppdragsgivare

Skanska Sverige AB

Adress

Solna, Stockholm, Sverige

Omfattning

42 000 m² BTA

År

2019-2022

Entreprenör

Skanska Sverige AB

Arkitekt

C.F. Møller Architects (Ursprungsarkitekt: Reflex arkitekter)

Landskap

ÅWL Landskap

Pris
Pris
  • Vinnar av Årets Bygge. 2022

Nya Kronan har uppförts av Skanska på uppdrag av Vasakronan, där C.F. Møller Architects uppdrag var att utföra bygghandlingar för Skanska och hyresgästanpassningar. Reflex Arkitekter är ursprungsarkitekt för nybyggnad.

Kvarteret Kronan i centrala Sundbyberg, som är en av Stockholms äldsta förstäder, bestod ursprungligen av tre byggnader uppförda 1981. Ett lägre kontorshus och parkeringshus har rivits för att ge plats åt två nya byggnader med moderna och flexibla kontorslokaler. C.F. Møller Architects har ritat en huskropp med ytterligare kontor och ett gym som förbindelse mellan befintligt höghus och nya lokaler. Läget är en av de bästa kommunikationspunkterna i Stockholm, med närhet till tunnelbana, fjärr- och pendeltåg, bussar samt tvärbana.

Multi tenant-hus

Fastigheten har projekterats som ett ”multi tenant-hus” som kan inhysa många olika hyresgäster, men som samtidigt kan anpassas till en eller flera stora hyresgäster. Den första hyresgästen är svenska Skatteverket som hyr hela nybyggnadsdelen samt delar av det befintliga intilliggande höghuset.

Byggnaderna har delats upp i mindre volymer med varierad utformning för att passa in i det småskaliga Sundbyberg. Fasadmaterialen är tidlösa och beständiga i en färgskala som kontrasterar mot det rödbruna teglet i det befintliga höghuset. Generösa terrasser i olika nivåer och väderstreck ger ett varierat taklandskap med ytor för utevistelse. Byggnaderna förbinds i entréplan där tre ljusgårdar för gemensamt nyttjade är placerade. Ljusgårdarnas karaktär förstärks av fokusväggar av återbrukat tegel. Aktiva bottenvåningar utgörs av matsal/jobbtorg för Skatteverket och en hörsal som kan nyttjas fristående, samt ett café på hörnan som bidrar till en eftersträvad stadsmässighet i området.

Gröna kontor med en tydlig hållbar inriktning

Fastigheten har integrerade solceller i en del av fasaden och solceller på taken, som dessutom är belagda med sedum. Det finns även stora cykelparkeringar med tillhörande serviceyta samt omklädnings- och torkrum. Nya Kronan har projekterats för att uppnå miljöcertifieringen LEED Platina Core & Shell, som är den högsta nivån.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.