Huvudkontor i Dalum Papirfabrik. C.F. Møller. Photo: Michael Kruse

Huvudkontor i Dalum Papirfabrik

Den övergripande designstrategin för AG Groups huvudkontor är att behålla den industriella arkitekturen, där både pelare och stora valv i taket på byggnadens ikoniska skjuttak skapar ett strukturellt och skulpturalt utrymme med högt tak, vackert upplyst av stora kontinuerliga takfönster.
 Huvudkontor i Dalum Papirfabrik. C.F. Møller. Photo: Michael Kruse
Fakta

Uppdragsgivare

AG Gruppen

Adress

DK-5250 Odense SV, Denmark

Omfattning

900 m²

År

2020-2022

Entreprenör

AG Gruppen

Ingenjör

Henry Jensen

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Huvudkontoret är beläget i Dalum Papirfabriks ursprungliga byggnad vid Odense älv, som grundades 1874 och var i drift fram till 2012 - och som har haft stor industrihistorisk betydelse nationellt och internationellt. Huvudkontoret är en del av Dalum Papirfabriks helhetsplan, som omvandlar det historiska industriområdet till ett nytt mångsidigt område nära naturen och Odense stad.

Betongen från den ursprungliga konstruktionen har rengjorts och bevarats i sin ursprungliga karaktär - och kompletterats med kontrasterande material som varm ek, ljusa väggar och integrerade gröna planteringar. En kontinuerlig tegelvägg, byggd av återvunnet tegel i varma röda nyanser från den före detta pappersfabriken, ger en strukturell bakgrund till kontorsmiljön.

Öppenhet och utsikt

En enkel takkonstruktion har lagts in i den befintliga betongkonstruktionen med dubbla höjder för att skapa två våningar i byggnaden. Ett centralt och öppet atrium förbinder våningarna och drar ner dagsljuset till bottenvåningen, som är utformad med en ankomstplats, en lounge och en matsal.

På första våningen ligger mötesrummen längs den tegelklädda väggen med öppna glasfasader som skapar öppenhet mot byggnadens inre. Det gemensamma området runt atriumet och den centrala huvudtrappan möjliggör informella möten mellan personal och gäster. Kontorsrummen ligger längs fönsterväggarna med utsikt över den omgivande gröna miljön.

Stora öppna fönster får byggnaden att verka öppen och inbjudande i vardagsrummet, som har ett unikt historiskt sammanhang och ligger nära både staden och naturen.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.