Ole Rømer-observatoriet, restaurering. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Ole Rømer-observatoriet, restaurering

Restaureringen av det kulturminnesmärkta Ole Rømer-observatoriet från 1912 återställer byggnaden till dess ursprungliga prakt, moderniserar utbildnings- och undervisningsfaciliteterna och förbättrar tillgängligheten för personer med nedsatt rörlighet.
 Ole Rømer-observatoriet, restaurering. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Aarhus Universitet, Science Museerne

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

326 m²

År

2021-2023

Ingenjör

Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Ole Rømer-observatoriet är ett astronomiskt utbildningscenter för skolor och allmänheten och är en del av vetenskapsmuseerna vid Århus universitet. Restaureringen förbättrar ramverket för undervisning och kommunikation av vetenskap med moderna faciliteter. Dessutom ingår observatorieträdgården för kommunikation och är en viktig attraktion i utvecklingsprojektet för rekreationsområdet Kongelunden i Århus.

Ole Rømer-observatoriet är en listad byggnad.

Modernt informationscenter i en historisk miljö

Restaureringen omfattar fasadrenovering, miljösanering och återställande av de ursprungliga färg- och materialvalen. I synnerhet renoveringen av de två kupolerna och installationen av ett nytt 700 mm-teleskop ger besökarna ett upplevelsevärde som har gjorts tillgängligt för personer med gångsvårigheter.

Det ursprungliga ankomstrummet och foajén med terrazzogolv och pelare med ådring och bladguld är bevarade i sin ursprungliga design. Taklampan, som kastar ljus över reliefen av Ole Rømer, har förnyats i sin ursprungliga form. Den yttre huvudtrappan förlängs och kompletteras med en trapphiss, vilket säkerställer tillgången för funktionshindrade att ta sig till observatoriet. Bekvämligheter för besökare har uppgraderats med nya toaletter och pentry.

I och med restaureringen framstår Ole Rømer-observatoriet som ett vackert, funktionellt och tillgängligt kunskapscentrum för astronomi som väl representerar byggnadens historia och originalitet.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.