Mindet 6, Aarhus Havn. C.F. Møller

Mindet 6, Aarhus Havn

På Mindet 6 vid Århus hamn byggs ett ljust, skulpturalt torn och landmärke som förenar stadsliv och kulturhistoria med nya, attraktiva kultur- och affärslokaler samt restauranger.
 Mindet 6, Aarhus Havn. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Privat

Adress

Aarhus C, Denmark

Omfattning

45 100 m² (nybyg 39.500 m², ombyg 5.600 m² )

År

2014-

Ingenjör

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Transsolar

Utgångspunkt för tornet är en befintlig, historisk industribyggnad som vittnar om gamla tiders industri och kultur vid hamnen. Den imponerande byggnadsstrukturen bevaras och kompletteras med ett nytt torn. Tornet är integrerat i den befintliga byggnaden och har samtidigt en grundläggande geometri som utgår från den gamla fastigheten. Den befintliga byggnaden består med alla sina historiska kvaliteter och får nytt liv genom att öppna upp sig mot omgivningen och skapar spännande möten både utomhus och inomhus. På den gamla byggnadens tak anläggs en helt ny takträdgård som är tillgänglig för allmänheten och som bland annat rymmer en restaurang, ett orangeri och köksträdgårdar.

Själva tornet är utformat som ett ljust, smalt och skulpturalt landmärke som med sina vertikala, gröna foajéer bidrar till både närmiljön och det större, urbana sammanhanget. Fasaderna är uppbyggda med en rumslig relief i ljus terrazzo och formade efter solens orientering med fokus på att säkerställa optimala dagsljusförhållanden, ostörd utsikt och ett bra inomhusklimat. Byggnadens geometri gör att dess profil syns från alla håll med en karaktärsfull och strukturerad effekt i flera skalor.

Platsens potential med närhet till stad och hamn, gynnsamma ljus- och utsiktsförhållanden samt ett byggnadshistoriskt sammanhang lägger således grunden för en mycket speciell atmosfär och ett unikt projekt med en tydlig förankring i platsens industrihistoria.

Mindet 6 blir därigenom ett i staden integrerat landmärke och en framtida signaturbyggnad för Århus med en öppen och välkomnande profil.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.