Landskabskoncept Dannevirke. C.F. Møller

Landskabskoncept Dannevirke

Sammen med Hedeby, blev fæstningsværket Dannevirke optaget som Verdenskulturarv af UNESCO i 2018. Dannevirke er en kombination af volde, mure og vådområder, der forløber tværs over den gamle danske landsdel Sydslesvig i det nuværende Nordtyskland. Stigende besøgstal og et planlagt nyt museumsbyggeri har skabt behov for bedre trafikforbindelser, attraktive stier, formidlingspunkter og opholdsarelaer omkring fæstningsværket, der regnes som Nordens største fortidsminde.
 Landskabskoncept Dannevirke. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Dannevirke Kommune

Adresse

Dannevirke, Tyskland

Omfang

6 ha.

År

2020-2023

Ingeniør

Rohwer Ingenieure

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Andre samarbejdspartnere

kessler.krämer landschaftsarchitekten

Landskabskonceptet omfatter det centrale område omkring Hovedvolden, Kovirke-volden, Nordvolden og Krumvolden. Det inkluderer dele af Hærvejen, historiske borganlæg og skanser, den drænede tidligere Dannevirke sø, samt den centrale arkæologiske park ved Danevirke Museum, hvor bl.a. Valdemarsmuren fra 1100-tallet, Porten til Norden og en kanonskanse fra de Slesvigske Krige er vigtige attraktioner.

Ved at skabe nye rundgange, som forbinder anlæggets mange highlights, guides besøgende til helt nye oplevelser, samtidigt med at tilgængeligheden øges og den arkæologiske substans beskyttes mod slid. Det sker til dels i form af hævede, svævende stier i corten-stål på eller hen over de allermest følsomme dele af monumentet og naturen.

Styrker formidling af historien

Ved Porten til Norden er voldens snitprofil genskabt fra tidligere arkæologiske udgravninger i abstrakt form som en silhuet. Og ved resterne af Valdemarsmuren tillader en ny udsigtsplatform besøgende at opleve fæstningsanlæggets oprindelige højde og virkning i landskabet. Andre steder langs det vidtstrakte voldanlæg, er der anlagt formidlingspunkter i form af snitprofiler af corten-stål, som illustrerer voldens udformning gennem forskellige historiske epoker, suppleret med siddemuligheder og nogle steder også shelters til overnattende gæster.

Udover formidlingen og den turistiske brug lægger landskabskonceptet vægt på, at øge naturværdierne i området, bl.a. ved at skabe et nyt vådområde ved Dannevirke Sø, og på at forbedre aktivitetsområder, opholdsmuligheder og fælles faciliteter som legeplads og festplads for lokalsamfundet, der kan bruges året rundt.

Læs mere

Flere projekter | Landskab

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.