Landskapskonsept Dannevirke. C.F. Møller

Landskapskonsept Dannevirke

Landskapskonsept ved festningsverket Dannevirke forbedrer formidling, orientering, tilgjengelighet og oppholdsmuligheter. Samtidig verner konseptet om det historiske monumentet og omgivelsene i den arkeologiske parken.
 Landskapskonsept Dannevirke. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Dannevirke Kommune

Adresse

Dannewerk, Tyskland

Omfang

6 ha.

År

2020-2023

Ingeniør

Rohwer Ingenieure

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

kessler.krämer landschaftsarchitekten

Festningsverket Dannevirke ble inkludert på UNESCOs verdensarvliste i 2018, sammen med Hedeby. Dannevirke er en kombinasjon av voller, murer og våtområder og går på tvers over den gamle danske landsdelen Sydslesvig nord i dagens Tyskland. Økende besøkstall og et planlagt nytt museumsbygg har ført til behov for bedre trafikkforbindelser, attraktive stier, formidlingspunkter og oppholdsområder rundt festningsverket, som regnes som Nordens største fortidsminne.

Landskapskonseptet inkluderer det sentrale området rundt Hovedvolden, Kovirke-volden, Nordvolden og Krumvolden. Det inkluderer deler av Hærvejen, historiske borganlegg og skanser, den nedtappede Dannevirke-innsjøen samt den sentrale arkeologiske parken ved Danevirke museum, der blant annet . Valdemarsmuren fra 1100-tallet, Porten til Norden og en kanonskanse fra de Slesvigske Krige er viktige attraksjoner.

Ved å skape nye gangveier som forbinder anleggets mange høydepunkter, guides de besøkende til helt nye opplevelser, samtidig som at tilgjengeligheten økes og den arkeologiske substansen beskyttes mot slitasje. Det gjøres delvis i form av oppbygde, svevende stier av cortenstål på eller over de mest følsomme delene av monumentet og naturen.

Styrker formidling av historien

Ved Porten til Norden er vollens snittprofil gjenskapt fra tidligere arkeologiske utgravinger i abstrakt form som en silhuett. Og ved restene av Valdemarsmuren kan besøkende bruke en ny utsiktsplattform for å oppleve festningsanleggets opprinnelige høyde og effekt i landskapet. Andre steder langs det vidstrakte vollanlegget er det anlagt formidlingspunkter i form av snittprofiler av cortenstål, som illustrerer vollens utforming gjennom forskjellige historiske epoker, supplert med sitteplasser og noen steder også overbygg for overnattingsgjester.

I tillegg til formidlingen og den turistiske bruken legger landskapskonseptet vekt på å øke naturverdiene i området. Det skjer blant annet ved å skape et nytt våtområde ved Dannevirke-innsjøen og forbedre aktivitetsområder, oppholdsmuligheter og felles fasiliteter som lekeplass og festplass for lokalsamfunnet, som kan brukes året rundt.

Les mer

Flere prosjekter | Landskap

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.