Dalum Papirfabrik, Masterplan. C.F. Møller. Photo: Kumulus

Dalum Papirfabrik, Masterplan

Masterplanen for Dalum Papirfabrik transformerer det historiske industriområdet til en ny og mangfoldig bydel med nærhet til både naturen og Odense by.
 Dalum Papirfabrik, Masterplan. C.F. Møller. Photo: Kumulus
Fakta

Byggherre

MT Højgaard

Adresse

Odense, Danmark

Omfang

45 000 m² bolig og næring

År

2017-

Entreprenør

MT Højgaard

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Masterplanen er utviklet for å ta hensyn til bevaring av områdets industrielle identitet og med nærhet til naturen. Den nye bydelen blir et møtepunkt mellom natur og kulturhistorie, og den er plassert ved det tidligere industrianlegget der den historiske papirfabrikken lå. Planen inkluderer bygging av 450 boliger av forskjellige typer, hvorav noen som leiligheter i de eksisterende fabrikkbygningene. Generelt består den nye boligutviklingen av rekkehus, leiligheter, eldreboliger, en matbutikk og et samlet samfunnshus. De tar utgangspunkt i elementer som er funnet i arkitekturen i de gamle industribyggene, for eksempel ujevnhet i uttrykk, tydelige rutenettinndelinger, høye gulvhøyder, store vinduer, skurte tak eller tolkninger derav. Som et eksempel transformeres den første papirmaskinhallen til et stort samfunnshus og orangeri, og flere at de større eksisterende bygningene blir helt eller delvis omgjort til romslige leiligheter. De mange forskjellige boligformene gir et mangfoldig og levende byområde.

Tett kontakt med vann og natur

Sentralt i området plasseres det en kulturakse som bidrar til å formidle historien om papirfabrikken, og som samtidig skaper lokale og nære møtesteder for alle. Aksen, med kulturtilbud, butikker og aktiviteter, forbinder området mot byen med området mot elven. På den måten integreres naturen i planen og skaper nærhet til det omkringliggende landskapet og vannet, noe som forsterkes ytterligere med grønne partier som trekkes inn mellom bygningene. Områdets grønne karakter styrkes med et 40 meter bredt grønt belte langs elven. Det etableres en supersykkelsti langs elven for å sikre god infrastruktur til og fra Odense sentrum. I tillegg etableres det regnvannsbassenger og grøfter for håndtering av regnvann.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.