Trelleborg Business Connection. C.F. Møller

Trelleborg Business Connection

En bærekraftig og innovativ bydel der integrert landskapsdesign og smarte sirkulære systemer bidrar til et sterkt internasjonalt varemerke for Trelleborg.
 Trelleborg Business Connection. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Trelleborg Havn

Adresse

Trelleborg, Sverige

År

2018-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Tyréns, Tillväxtverket

Da Trelleborgs havn flyttet, oppstod et behov for en ny ringvei og nye funksjoner for innsjekking og parkering av den store mengden lastebiler som kommer til området. Det ga også muligheten til å skape en ny bydel i det gamle havneområdet.

C.F. Møller Architects har tegnet Business Connection Trelleborg med en visjon om en mangefasettert og bærekraftig møteplass, preget av smarte sirkulære systemer og landskapsdesign. Nye plattformer for kunnskapsintensive virksomheter og næringsliv vil få plass i området. Samspillet mellom ulike virksomheter og funksjoner gir forutsetninger for en nytenkende og sirkulær økonomi. Business Connection Trelleborg skal skape rammer for et framtidig Business Center, der møtet mellom mennesker er nøkkelen til bærekraftig innovasjon og et solid internasjonalt varemerke for Trelleborg.

Et helhetlig miljøkonsept

Et karbonnøytralt og helhetlig miljøkonsept er en viktig del av visjonen for Business Connection Trelleborg. Planting av større skogfelt skal styrke det biologiske mangfoldet, beskytte elvedalene og bidra til karbonnøytralitet. Regnvann, spillvann og avfall skal også utnyttes. Via åpne grøfter ledes vannet til rensebasseng, og deretter brukes det til vanning i store drivhus. Bærekraftige materialer, som massivtre og stål, prioriteres, siden de kan gjenbrukes flere ganger og enkelt resirkuleres.

Der det er mulig, skal det anlegges grønne tak med vindturbiner og solcellepaneler. Steder og bygninger for energiproduksjon og gjenbruk inngår som en naturlig del av funksjonene i området. For å øke bruken av miljøvennlig transport er strekninger for miljøvennlig kollektivtrafikk og lettere godstrafikk prioritert.

En voll langs riksvei 9 skal integrere tilstøtende områder med Business Connection Trelleborg. Vollen er et urbant landskapselement, men også en del av infrastrukturen. Den gir et vakkert møte med boligområdet i sør, og innbyggerne kan gå og sykle på vollen. Spesielle utsiktspunkter langs vollen skaper en visuell kontakt mellom kysten og innlandet.

Les mer

Flere prosjekter | Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.