Taphede byutvikling. C.F. Møller

Taphede byutvikling

I det naturskjønne området Taphede, øst for Viborg, bygges nå en 191 hektar stor bydel med 1500 nye boliger. Den nye bydelen er ett av de største byutviklingsprosjektene som Viborg kommune har gjennomført noensinne.
 Taphede byutvikling. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Viborg Kommune

Adresse

Viborg, Danmark

Omfang

191 ha, 1500 boliger

År

2017-2018

Konkurranse

1. premie i tilbudskonkurranse. 2017

Ingeniør

MOE

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Sadolin & Albæk

Premiering
Premiering
  • 1. premie i tilbudskonkurranse. 2017

C.F. Møller har brukt vår tverrfaglige og helhetsorienterte erfaring innen byutvikling i prosjektet. Målet har vært å koble sammen forståelsen for lokale økonomiske, demografiske og markedsmessige vilkår, tekniske og infrastrukturelle rammer, lokale politiske hensyn og landskapsverdier med en sterk og bærekraftig visjon for det gode byliv i Taphede. Med dette som grunnlag har vi skapt en robust, ambisiøs og bærekraftig masterplan for Taphede, hvor hverdagslivet, sterke sosiale fellesskap og tett tilknytning til naturen står i fokus.

Masterplanen for Taphede er en organisk plan hvor landskap og bebyggelse smelter sammen. Planen er også forberedt for å kunne inkludere markedsmessige endringer over tid. Prosjektet er strukturert av varierende boligklynger som utvikles med høy tetthet, variasjon i boligtyper og individuelle landskapsidentiteter. Klyngenes størrelse og sammensetning sikrer en robust og fleksibel realisering over tid, samt etablering av et godt, lokalt byliv på kort sikt.

Nye, attraktive og store landskapskiler med våtområder, sletter, dyrehold og sentrale aktivitets- og naturområder sikrer både attraktive, nye landskapsområder tett ved hver boligklynge og nye, rekreative stiforbindelser til den omkringliggende byen. Det fører til at Taphede gir tilbake nye bynaturområder til Viborg by.

Les mer

Flere prosjekter | Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.