Harbour Stones, Lindholmen, Göteborg . C.F. Møller

Harbour Stones, Lindholmen, Göteborg

Oppdraget har bestått i å utforme en masterplan for et nytt boligområde på Lindholmen, en del av Gøteborgs tidligere industrihavn.
 Harbour Stones, Lindholmen, Göteborg . C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Norra Älvstranden Utveckling AB, PEAB, Skanska, HSB og Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Adresse

Göteborg, Sverige

Omfang

54 000 m² (ca. 35.000 m² bolig, 5.200 m² næring)

År

2011-2013

Konkurranse

1. premie i konkurranse. 2010

Entreprenør

Älvstranden Utveckling AB

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

URBIO

Premiering
Premiering
  • 1. premie i konkurranse. 2010

Lindholmen, som er preget av tidligere tiders industri- og verftskultur, er i dag omdannet til et område med store bygg og åpne plasser. Målet med masterplanen har også vært å bringe en menneskelig dimensjon inn i området. Planen gir havnen en ny og annerledes arkitektur, som vektlegger de mindre rommene mellom bygningene.

Planen består av ti skulpturelle punkthus, som varierer i høyde, derav navnet Harbour Stones. Husene kulminerer i et tårn på 16 etasjer, som vil bli et landemerke for boligene og området som helhet. Husene er formmessig bearbeidet for åoppnå optimalt solinnfall og utsyn over havnen. Med fasader bestående av kvadrater med gjenbrukt aluminium får de også et tydelig særpreg, med metallet som referanse til stedets skipsverftshistorie.

Utad bevarer masterplanen de store, stramme linjene i forhold til eksisterende bygg. Området åpner seg med bl.a. to trappeanlegg som skaper offentlig gangforbindelse tvers igjennom boligområdet, og et tredje trappeanlegg vendt mot vannet. Trappeanleggene skaper et intimt nærmiljø av solrike leplasser i direkte kontakt med havnerommet, og de åpner samtidig for havutsikten for alle beboerne.

Les mer

Flere prosjekter | Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.