Masterplan im Neuenheimer Feld (INF) Heidelberg. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / ARUP / HENN

Masterplan im Neuenheimer Feld (INF) Heidelberg

Masterplanen Im Neuenheimer Feld er en ambisiøs masterplan som skisserer den fremtidige utviklingen av campus ved et av både Tysklands og verdens mest prestisjefylte universiteter – universitetet og universitetssykehuset i Heidelberg.
 Masterplan im Neuenheimer Feld (INF) Heidelberg. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / ARUP / HENN
Fakta

Byggherre

Land Baden-Württemberg, Stadt Heidelberg og Universität Heidelberg

Adresse

Heidelberg, Tyskland

Omfang

150 ha (830.000 m² nybyggeri)

År

2018-2020

Byggherrerådgiver

Imorde

Ingeniør

Arup, Berlin

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeide med Henn

Landskap

C.F. Møller Architects

Campusområdet Im Neuenheimer Feld ligger ved elven Neckar, nær det historiske sentrum av Heidelberg, og huser naturvitenskapelige og medisinske fakulteter. Masterplanen dekker et areal på cirka 1500 mål, og den definerer rammen for utvidelsen av campus de neste 30 årene, samtidig som fleksibiliteten og tilpasningsevnen opprettholdes for fremtiden. Masterplanen er utviklet i nært samarbeid med universitetet, byen og lokalsamfunnet i Heidelberg. Målet er å kombinere utviklingspotensial med oppgraderinger av de offentlige rom, bærekraftige verdier, nye konsepter for mobilitet i byen og sosial infrastruktur for å skape et forsknings-, utdannings- og behandlingsmiljø i verdensklasse. Im Neuenheimer Feld har en unik rolle på grunn av størrelsen, plasseringen og det økende behovet for å involvere vitenskap i en tverrfaglig kunnskapsutveksling og direkte utveksling med samfunnet. Campus blir et aktivt og godt tilpasset distrikt som beriker byen og Heidelberg-regionen som en motor for økonomi og kunnskap, og samtidig en god og integrert nabo.

Klimanøytral i 2050

Campusområdet er tenkt som en cellestruktur der den akademiske campusen er kjernen, omgitt av «membranoverflater» der interaksjonen med konteksten er aktivert. Konseptet er å gjøre campus til en del av den større byorganismen ved å vurdere en funksjonell reguleringsplan, overganger, ressurser og trafikkstrømmer over byen. En ny trafikkutforming skaper en større og grønnere bilfri indre kjerne, og en attraktiv campus for syklister og fotgjengere, med den ekstra fordelen at det følsomme vitenskapelige utstyret utsettes for mindre forstyrrelser fra tung trafikk. Det offentlige rom utgjør «nervesystemet» ved å forbinde alle områder på campus. En sentral gang- og sykkelsti som ryggrad i campusnettverket krysser de viktigste stedene og åpner campus mot byen, landskapet og ikke minst den for tiden underutnyttede elvefronten. En separat grønn infrastruktur i form av en hagerute forbinder de eksisterende lommene med naturen, forbedrer det lokale mikroklimaet og definerer rammen for studentenes liv og kunnskapsutveksling på campus. Målet med utviklingen er en klimanøytral energiforsyning innen 2050 basert på klimamålene for Heidelberg – 100 % klimanøytralitet i 2050. Samtidig økes kvaliteten på byrommet, funksjonaliteten på campus og stedets robusthet, som forbedres gjennom høyere energiuavhengighet.

Les mer

Flere prosjekter | Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.