Byutvikling av Bro. C.F. Møller

Byutvikling av Bro

«Byutvikling av Bro» er et prosjekt som tar en helhetlig tilnærming til utviklingen av Bro i Upplands-Bro kommune i Sverige. Arealplanlegging og sosiale aspekter er inte- grert under visjonen Bro – en ny modell for fremtidens småby.
 Byutvikling av Bro. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Upplands-Bro Kommun

Adresse

Upplands-Bro, Sverige

Omfang

140 000 m²

År

2021

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Bro i Upplands-Bro kommune står foran en stor transformasjon med mål om å snu utviklingen og samtidig gi rom for utvidelse og vekst. Målet er å gå fra et byområde med bynær natur til en moderne, trygg og bærekraftig småby preget av fellesskap. Skissen viser et mulig bilde av Bro i 2030, og fremhever sosiale, økologiske og økonomiske aspekter ved en pulserende småby. Prosjektet tar stort hensyn til Bros eksisterende identitet og kulturmiljø hvor mennesker er i fokus.

Prosjektet består av sentrale elementer som nye boliger i og rundt Bro sentrum, flere arbeidsplasser, ny skole og et utviklingsprogram for stasjonsområdet. For å skape trygge og attraktive ruter gjennom Bro der folk kan bevege seg og møtes naturlig. Sentrum er knyttet til stasjonsområdet, som er utpekt som et fremtidig knutepunkt for småbyen.

Sosial bærekraft og inkludering

Sosial bærekraft integrert i arealplanlegging er avgjørende i prosjektet. Målet er et sted hvor innbyggerne føler stolthet over sin lille by. Et offentlig miljø som ønsker velkommen, utvikler og styrker lokal identitet. Steder som tilrettelegger for alle innbyggere i Bro og skaper muligheter for møter mellom ulike individer og organisasjoner i samfunnet. Når møter finner sted, muliggjør det deltakelse og engasjement i Bros fremtidige utvikling på en naturlig måte. Bred og kontinuerlig medvirkning blant Bros beboere er derfor en integrert del av planlegging og gjennomføring av alle aktiviteter gjennom hele prosjekteringsprosessen.

Les mer

Flere prosjekter | Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.