Carlsberg City, masterplan. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Carlsberg City, masterplan

Med utgangspunkt i den opprinnelige masterplan for Carlsberg City fra 2007 har C.F. Møller som rådgiver for Carlsberg City utviklet og tilpasset masterplanen til nåtidens krav og ønsker.
 Carlsberg City, masterplan. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Carlsberg Byen Ejendomme P/S

Adresse

København, Danmark

Omfang

350 000 m² revidert reguleringsplan – 220.000 m² bolig, 109.000 m² kontor, 21.000 m² eksisterende byg

År

2015-2017

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

De nye tiltakene omfatter ca. 350 000 m2 av Carlsberg Citys samlede bygningsmasse på 600 000 m2.

Den opprinnelige masterplanen tegnet en by med tette gårdsrom og smale gateforløp definert av bygninger med blandede funksjoner i form av næring og boliger. Ettersom det har vist seg å være vanskelig å realisere bygninger med blandede funksjoner, har en del av C.F. Møller Architects arbeid bestått i å redusere antallet av disse bygningene. Mens de tette gateforløpene er beholdt, er gårdsrommene blitt justert, slik at de er mer luftige.

De skrå høydelinjene, som fra begynnelsen har vært en del av reguleringsplanen, er blitt innarbeidet i bygningenes volum. Det har resultert i en særpreget avslutning på fasadene, som samtidig trekker dagslys ned i de smale gaterommene og danner små takterrasser for beboerne. Ved å plassere boligbyggene optimalt i forhold til sollys og på en måte som kaster skygge på næringsbygningene som krever nedkjøling, skapes en energioptimalisert bygningsmasse.

C.F. Møller har dessuten arbeidet med plasseringen av åtte av de planlagte høyhusene gjennom visualiseringer sett fra den omkringliggende byen og foreslått formgivningsmessige spilleregler, slik at høyhusene kommer til å fremstå som en familie av høyhus med hver sin individuelle karakter.

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet har C.F. Møller utarbeidet volumstudier og analyser i forhold til terrengfall, dagslys i boligene, infrastruktur, skyggediagrammer, beplantning osv. Det er utarbeider idekataloger som hjelp til å fastlegge bestemmelsene for utforming og plassering av karnapper, balkonger m.m. Til slutt har C.F Møller utført en stor del av visualiseringene, illustrasjonene og tegningsmateriale til den reviderte reguleringsplanen.

Les mer

Flere prosjekter | Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.