Gustavsbergs sentrum. C.F. Møller

Gustavsbergs sentrum

For å løse det store presset det er på boliger og infrastruktur i Stockholm skal den tidligere industribyen Gustavsberg, plassert rundt 20 km fra Stockholm, gjennomgå en byutvikling som skal gjøre Gustavsberg til en mer attraktiv by både for innbyggere og besøkende.
 Gustavsbergs sentrum. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Värmdö kommune

Adresse

Stockholm, Sverige

Omfang

120 000 m²

År

2016

Ingeniør

Ramboll Sverige AB

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeid med Tredje Natur

Landskap

C.F. Møller Architects i samarbeid med Tredje Natur

Stedet for forslaget består av havneområdet og sentrale deler av Gustavsberg og utgjør potensielt 300 000 m² i form av boliger, detaljhandel, næring og rekreative funksjoner. Forslaget tar utgangspunkt i en nytenking av byens sentrum på en rekreativ måte for å skape attraktive og unike levevilkår og bokvaliteter.

Sentrum av Gustavsberg ligger i en dal som er omkranset av fire granittfjell og vernede økosystemer. Samtidig har området to tilstøtende vannområder i Farstaviken og Östbyträsk. Forbindelsen til disse gjenetableres for å skape en by i tett forbindelse med naturen, hvor naturen trekkes inn i sentrum i det daglige.

Forslaget er basert på den enestående naturen som ligger rundt sentrum, og det nye sentrumet bygges tett opp rundt en grønn korridor hvor bynatur, regnvann og innbyggerinitiativ kombineres i en ny historie. På den måten kobles innbyggernes hverdagsliv direkte til naturen, fellesskapet og de store rekreasjonsmulighetene som regionen byr på.

Gustavsberg har en lang og sterk byggetradisjon og kulturhistorie. Derfor ligger forslaget vekt på at det nye sentrum skal komplettere en rekke av de eksisterende bygningsperlene i området med røtter i den svenske funksjonalismens gullalder.

Som et ledd i prosessen involverte Värmdö kommune byens innbyggere og gjennomførte et innbyggermøte hvor ideer ble presentert for byens innbyggere og politikere med god respons fra både eldre og yngre deltakere. Innbyggermøtet bidro til å danne grunnlaget for en del av den politiske høringen om utviklingen av Gustavsberg.

Les mer

Flere prosjekter | Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.