Masterplan for Brokvarteret i Aarhus. C.F. Møller

Masterplan for Brokvarteret i Aarhus

Rekreative grønne byrom og variasjon i boligtyper gjør Brokvarteret til et allsidig område med liv i gatene, der gode gang- og sykkelforbindelser gjør både by og natur lett tilgjengelig.
 Masterplan for Brokvarteret i Aarhus. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

A. Enggaard A/S

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

75 000 m²

År

2017-2024

Entreprenør

A. Enggaard

Ingeniør

NIRAS

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Brokvarteret er en nytolkning av de klassiske gatene med karreer av murstein, der grønne byrom utfolder seg og skaper rom for opphold, fellesskap og aktiviteter. Med en variert kombinasjon av boligtyper og en plassering mellom Aarhus sentrum og den frodige naturen mot innsjøen Brabrand, fremstår Brokvarteret som et allsidig boligområde, der koblingen til by og natur understrekes av boulevarden som er forbundet med den grønne Brabrandstien. Fra boulevarden er det mindre gater med regnvannsbed, som tilfører byrommene rekreative kvaliteter, og som senker farten i trafikken for å ta hensyn til myke trafikanter.

Mot de mindre gatene har bygningene en naturlig nedtrapping som sikrer at karreene passer inn i byrommet. De indre gårdsplassene i Brokvarterets karreer er hevet ett nivå over gateplan, noe som både gir beboerne bedre dagslysforhold i gårdsmiljøet, samt plass til sykkelplassering under gården. Karreene består av leiligheter og byhus, som varierer i uttrykk, volum og høyde. Fasaderi forskjellige toner av naturfarget murstein, bidrar sammen til opplevelsen av et klassisk boligområde med et allsidig, vekslende og moderne bymiljø.

Les mer

Flere prosjekter | Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.