Aviapolis Core. C.F. Møller

Aviapolis Core

Masterplan som skal skape verdens første helt fotgjengervennlige forbindelse mellom en internasjonal flyplass, natur og urbane byfunksjoner.
 Aviapolis Core. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

City of Vantaa

Adresse

Vantaa, Finland

Omfang

730 000 m² totalt, boliger 277 000 m², kontorer 232 000 m², luftfartskole 25 000 m², hotell 7200 m², offentlig bygning 48 000 m², Mixed use 80 000 m², kommersiell 5400 m² og parkering 30 000 m²

År

2019-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Aviapolis er et stort, urbant område ved Helsingfors-Vanda lufthavn (lufthavnbyen Aviapolis) og en del av kommunen og byen Vanda, som er en del av hovedstadsområdet i Helsingfors. Aviapolis sentrum ligger ved jernbanestasjonen, og målet er at det skal bli den tettest befolkede, mest allsidige og mest tilgjengelige delen av Aviapolis. I utgangspunktet skal området huse 1000–2000 innbyggere og romme 10 000 arbeidsplasser.

Sentrumsområdet i Aviapolis ligger langs Helsingfors-Vanda lufthavn. Området er definert av urbane byfunksjoner, og den fotgjengervennlige forbindelsen «The Strip» skal gå gjennom disse.

The Strip starter fra den fremtidige bygningen for terminal 3. Derfra går den som en opphøyd gangvei med urbane og grønne egenskaper, hevet over logistikken for flyplassens infrastruktur. Ved å fordele logistikken over to nivåer, kan man forvandle lufthavnens avreise- og ankomstpunkt til verdens første gang- og sykkelvei mellom en internasjonal lufthavn og sentrumsfunksjoner, slik at man kan gå hjem, eller benytte seg av byens tilbud når man er på besøk.

The Strip føres ned på bakkenivå og går gjennom sentrumsområdet, i nærheten av ulike sentrumsfunksjoner, langs den 1,8 km lange delen som går sørover. The Strip går som en elv gjennom campusområder, parker, torg, kommersielle funksjoner, boligområder og natur, den gir tilgang til offentlig transport og er enkelt tilgjengelig. The Strip blir til en egen destinasjon med sine livlige 24/7 urbane funksjoner, blant annet i form av et torg i skogen, en campuspark og et transportnav. Masterplanens visjon er å kombinere eksisterende elementer fra naturen, byen og lufthavnen til én urban organisme, og å skape attraktive synergier mellom den unike kombinasjonen av brukergrupper: besøkende, innbyggere, studenter, arbeidere og kunstnere.

En grønn og sosialt bærekraftig fotgjengerby som forbinder verden og Finland.

Les mer

Flere prosjekter | Planlegging

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.