Transformasjon av logistikksenter til en grønn blandingsbydel. C.F. Møller

Transformasjon av logistikksenter til en grønn blandingsbydel

Transformasjonen av et tidligere logistikksenter og kjøreområder til en grønn blandingsbydel med nye kontorarbeidsplasser, handel, næringsliv, boliger og offentlige byrom er basert på filosofien om å bevare og gjenbruke mest mulig av eksisterende bygningsstrukturer og materialer, samtidig som området radikalt endres fra grått til grønt.
 Transformasjon av logistikksenter til en grønn blandingsbydel. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Fortrolig

Adresse

Köln, Tyskland

Omfang

54 060 m2 transformation, 6,4 ha. landskab

År

2023

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

De nåværende bygninger er et typisk varehuskompleks sett i forsteder overalt, med varehus i varierende høyde, lasteramper og stålprofilfasader, omgitt av nesten helt dekkede kjørearealer og parkeringsplasser. Ved å gjenbruke over 90 % av de bærende betongkonstruksjonene, kun supplert med mindre påbygginger utført som tømmerkonstruksjon, skapes en kraftfull fortelling om stedets transformasjon samtidig som det miljømessige fotavtrykket reduseres dramatisk.

Den høyeste delen av logistikksenteret gjøres om til et moderne kontorarbeidsmiljø, med dagslys, kommunikasjonsfremmende atrier og grønne terrasser, som skapes ved å legge til et nytt dekke og en fire-etasjers frontbygning i tre uten store inngrep i eksisterende betongkonstruksjon. Frontbygget danner et vertikalt indre atrium og hovedinngang, og gir samtidig hele komplekset et nytt ansikt fra utsiden. Kledningen av fasadene fra resirkulerte stålprofilplater fra dagens bygg er solavskjermende, og med mulighet for integrerte solceller.

I tillegg til det nye kontormiljøet, med tilhørende velferdsfasiliteter og utstillingslokaler, inneholder prosjektet et supermarked i et resirkulert lager, utformet som en moderne markedshall uten de tradisjonelle baksidene som frittstående supermarkeder ofte viser, samt funksjoner som kommer hele nabolaget til gode, f.eks. barnehage, drivhus og fleksible byrom for fritid, sport og arrangementer. Boliger for studenter og medarbeidere skal også integreres i eksisterende volumer, på samme måte som enkelte deler av strukturen omdannes til synlige søyler og bjelker som skal plantes og bli en del av bydelens nye grøntarealer.

I tillegg til de nye byrommene og aktivitetene de tilbyr, er delene av prosjektet bundet sammen av et infrastruktur- og energikonsept basert på lokal energiproduksjon og lagring, hvor spesielt et eksisterende stort betongkjellervolum åpner for nye innovative muligheter mht. solcelledrevne varmepumpeanlegg kombinert med termisk lagring i faseskiftende materialer og vannmagasiner. I tillegg inneholder kjelleren også vertical farming og eventuelt fiskeoppdrett, slik at den samlede transformasjonens bærekraftige profil strekker seg langt utover selve området.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.