Valby Maskinfabrik: Monteringshallen. C.F. Møller. Photo: Mark Syke

Valby Maskinfabrik: Monteringshallen

Monteringshallen er en tidligere industrihall som ligger på den gamle industritomten i Valby, som nå har blitt forvandlet til den levende bydelen Valby Maskinfabrik. C.F. Møller har transformert monteringshallen, hvor det opprinnelige industrielle uttrykket har blitt bevart, samtidig som det på innsiden har blitt skapt moderne næringsarealer og boliger, samt et event- og felleshus.
 Valby Maskinfabrik: Monteringshallen. C.F. Møller. Photo: Mark Syke
Fakta

Byggherre

Fase 1: De Forenede Ejendomsselskaber (DFE), Fase 2: Jørgen Friis Poulsen

Adresse

Valby, Danmark

Omfang

10 100 m², 1400 m² næring, 1200 m² event- og felleshus samt 66 boliger

År

2014-2018

Entreprenør

Jørgen Friis Poulsen A/S

Ingeniør

MidtConsult

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects og Schønherr

Premiering
Premiering
  • Blueprint Award, highly commended. 2019

Monteringshallen er verneverdig, og i C.F. Møller har også bidratt med en analyse av hallens bevaringsverdier i forbindelse med ombyggingen. Verdiene knytter seg blant annet til hallens 200 meter lange bygningskropp, fasadens mønjerøde stålgitterkonstruksjon med tavler av rød murstein, samt det karakteristiske motivet i gavlen, som tegnes av hallens buede tak og prismeformede taklys.

For å bevare hallens unike patina er de nye næringsarealene og event- og felleshuset, som ligger i hver sin ende av bygningen, isolert fra innsiden med en klimaskjerm a glass. Bak glasset kan man fortsatt se sporene fra hallens tidligere bruk. I begge ender av hallen er det innskutt en ny innvendig bygning som bæres av en industriell stålkonstruksjon – i tråd med bygningens opprinnelige uttrykk.

I den midterste delen av hallen, hvor boligene ligger, har det blitt oppført en ny, innrykket fasade som sikrer godt dagslys gjennom leilighetene. Ved hjelp av en stålkonstruksjon som er montert på den nye fasaden, videreføres takten og den lange og ubrutte følelsen fra den opprinnelige fasaden. Stålkonstruksjonen brukes også til å spenne ut altaner. Alle boligene har altan eller terrasse på bakkenivå og en stue med et stort, vestvendt glassparti som går i hele rommets bredde.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.