Dalum Kloster - transformasjon. C.F. Møller

Dalum Kloster - transformasjon

Dalum Kloster med tilhørende park transformeres nennsomt til et rekreativt samlingssted og klimavennlige boliger, noe som innleder en ny æra for det historiske stedet i nærheten av Odense.
 Dalum Kloster - transformasjon. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

MT Højgaard Projektudvikling

Adresse

Odense, Danmark

Omfang

87 ha.

År

2022

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Dalum Kloster, som ligger i det naturskjønne landskapet nær Odense, er et sentralt rekreasjonsområde som med transformasjonen for første er blitt tilgjengelig og åpent for alle. Klosteret og parken har blitt forvandlet til et åpent landskapsrom som forbinder klosterbygningen med nye boliger på stedet og skaper et offentlig grøntområde for lokalbefolkningen og besøkende.

Bevarer sin historiske og sosiale rolle

Langs Dalumvej, som går forbi klosteret, er det etablert utadvendte offentlige funksjoner som skaper liv i området og gir klosteret et innbydende uttrykk. Med historisk referanse til klosterets helbredende rolle etableres et helsesenter som en av de offentlige funksjonene. På samme måte som kirken forvandles til et kulturhus som er åpent for alle.

Det unike og kuperte landskapet og vegetasjonen bevares og aktiveres. I de to naturlige lysningene i Fredskoven, som tidligere huset dyrehold, er det bygget klimavennlige boliger som integreres i landskapet og bevarer områdets karakter. Klosterparken legger til rette for rekreasjon og er knyttet til byens øvrige stisystemer. I tillegg til å være et historisk sted vil Dalum Kloster og landskapet rundt bli et dynamisk samlingspunkt og en naturlig del av lokalsamfunnet som et sentralt bindeledd der alle kan nyte naturen og klosterets nye kvaliteter.

Med respekt for historien er Dalum Kloster bevart med fokus på å tilføre nytt liv og nye rammer for aktiviteter som styrker områdets kulturhistoriske og urbane strategi. Samtidig fremmer transformasjonen fellesskap og historiefortelling for området. På denne måten har Dalum Kloster gjennomgått en forvandling som tjener både historien og dagens behov; det er hjertet i et levende og inkluderende lokalsamfunn.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.