Carlsberg Byen, lokalplan. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Carlsberg Byen, lokalplan

Med udgangspunkt i den oprindelige masterplan for Carlsberg Byen fra 2007 har C.F. Møller som rådgiver for Carlsberg Byen udviklet og tilpasset masterplanen til nutidige krav og ønsker.
 Carlsberg Byen, lokalplan. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Carlsberg Byen Ejendomme P/S

Adresse

København, Danmark

Omfang

350.000 m² lokalplantillæg – 220.000 m² boliger, 109.000 m² erhverv, 21.000 m² eksisterende byggeri

År

2015-2017

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

De nye tiltag omfatter cirka 350.000 m² ud af Carlsberg Byens samlede 600.000 m² bygningsmasse.

Den oprindelige masterplan tegnede en by med tætte gårdrum og smalle gadeforløb defineret af bygninger med blandede funktioner i form af erhverv og boliger. Da det har vist sig at være svært at realisere bygninger med blandede funktioner, har en del af C.F. Møllers arbejde bestået i at reducere antallet af disse bygninger. Mens de tætte gadeforløb er bibeholdt, er gårdrummene blevet justeret, så de er mere luftige.

De skrå højdegrænseplan, der fra start har været en del af lokalplanen, er blevet indarbejdet i bygningernes volumen. Det har resulteret i en karakterfuld afslutning af facaderne, der samtidig trækker dagslys ned i de smalle gaderum og danner små tagterrasser for beboerne. Ved at placere boligbebyggelserne optimalt i forhold til sollys og på en måde, hvor de kaster skygge på de kølingskrævende erhvervsbygninger, skabes en energioptimeret bygningsmasse.

C.F. Møller har desuden arbejdet med placeringen af otte af de planlagte højhuse gennem visualiseringer set fra den omkringliggende by og foreslået formgivningsmæssige spilleregler, så højhusene kommer til at fremstå som en familie af højhuse med hver sin individuelle karakter.

I forbindelse med lokalplansarbejdet har C.F. Møller udarbejdet volumenstudier og analyser ift. terrænfald, dagslys i boligerne, infrastruktur, skyggediagrammer, beplantning etc. Der er udarbejdet idékataloger som hjælp til at fastlægge bestemmelserne for udformning og placering af karnapper, altaner m.m. Endelig har C.F. Møller udført en stor del af visualiseringerne, illustrationerne og tegningsmaterialet til den reviderede lokalplan.

Læs mere

Flere projekter | Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.