Dalum Papirfabrik, masterplan. C.F. Møller. Photo: Kumulus

Dalum Papirfabrik, masterplan

Helhedsplanen for Dalum Papirfabrik omdanner det historiske industrielle område til en ny mangfoldig bydel med tæt kontakt til både natur og Odense by.
 Dalum Papirfabrik, masterplan. C.F. Møller. Photo: Kumulus
Fakta

Bygherre

MT Højgaard

Adresse

5250 Odense, Danmark

Omfang

45.000 m² boliger og erhverv

År

2017-

Entreprenør

MT Højgaard

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Helhedsplanen er udviklet under hensyntagen til bevaring af områdets industrielle identitet og med tæthed til naturen. Den nye bydel bliver mødet mellem natur og kulturhistorie og er placeret på det tidligere industrianlæg, hvor den historiske papirfabrik lå. Planen indbefatter opførelse af 450 boliger af blandede boligtyper, hvoraf en del af boligerne etableres som lejligheder i de eksisterende fabriksbygninger.

Overordnet set består den nye bebyggelse af boliger i form af rækkehuse, lejligheder, seniorbofællesskaber, dagligvarebutik og et samlende fælleshus. De tager alle udgangspunkt i elementer, der findes i de gamle industribygningers arkitektur, såsom robusthed i udtrykket, tydelige grid-opdelinger, høje etagehøjder, store vinduer, shedtage eller fortolkninger heraf. Som eksempel omdannes den 1. papirmaskinehal til et stort fælleshus og orangeri, og flere at de større eksisterende bygninger omdannes fuldt eller delvist til rummelige lejligheder. De mange forskellige boligtyper giver et mangfoldigt og levende byområde.

Tæt kontakt til vand og natur

Centralt i området placeres en kulturakse, som er med til at formidle historien om papirfabrikken og samtidig skaber den lokale og nære mødesteder for alle. Aksen - med kulturtilbud, butikker og aktiviteter - forbinder området mod byen med området mod åen. På den måde integreres naturen ind i planen, og skaber tæthed til det omkringliggende landskab og vand, som forstærkes yderligere ved grønne kiler, der trækkes ind imellem bebyggelsen. Områdets grønne karakter styrkes med et 40 meter bredt, grønt bælte langs åen. Der etableres en supercykelsti langs åen, som muliggør god infrastruktur til og fra Odense centrum. Derudover etableres der regnvandsbassiner og render til håndtering af regnvand.

Læs mere
Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.