Helhedsplan for Brokvarteret i Aarhus. C.F. Møller

Helhedsplan for Brokvarteret i Aarhus

Rekreative grønne byrum og variation i boligtyper gør Brokvarteret til et mangfoldigt kvarter med liv i gaderne, hvor gode gå- og cykelforbindelser gør både by og natur let tilgængelig.
 Helhedsplan for Brokvarteret i Aarhus. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

A. Enggaard A/S

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

75.000 m²

År

2017-2024

Entreprenør

A. Enggaard

Ingeniør

NIRAS

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Brokvarteret er en nyfortolkning af det klassiske brokvarter med karréer i tegl, hvor grønne byrum udfolder sig og skaber arealer til ophold, fællesskab og aktiviteter. Med en varieret sammensætning af boligtyper og en placering i lommen mellem Aarhus centrum og den frodige natur mod Brabrand sø, fremstår Brokvarteret som et mangfoldigt boligkvarter, hvor koblingen til by og natur understreges af kvarterets gennemgående boulevard, der er forbundet til den grønne Brabrandsti. Fra boulevarden er der sivegader med regnvandsbede, som tilfører rekreative kvaliteter til byrummene og sænker farten i trafikken for at tilgodese bløde trafikanter.

Mod sivegaderne har bygningerne en naturlig nedtrapning, som sikrer at karréerne venligt henvender sig til byrummet. De indre gårdrum i Brokvarterets karréer er hævet et niveau over gadeplan hvilket både giver beboere flere timer med dagslys i gårdmiljøet og plads til cykelparkering under gården. Karréerne består af lejligheder og byhuse, og bygningerne veksler i udtryk, volumener og højde med facader i forskellige toner af naturfarvede tegl, der til sammen bidrager til oplevelsen af et klassisk brokvarter med et mangfoldigt, vekslende og moderne bymiljø.

Læs mere

Flere projekter | Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.