Masterplan im Neuenheimer Feld (INF) Heidelberg. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / ARUP / HENN

Masterplan im Neuenheimer Feld (INF) Heidelberg

Masterplanen Im Neuenheimer Feld er en ambitiøs masterplan, der skitserer den fremtidige udvikling af campus, på et af Tysklands, og verdens mest prestigefyldte universiteter, universitet- og hospitalet i Heidelberg.
 Masterplan im Neuenheimer Feld (INF) Heidelberg. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / ARUP / HENN
Fakta

Bygherre

Land Baden-Württemberg, Stadt Heidelberg og Universität Heidelberg

Adresse

Heidelberg, Tyskland

Omfang

150 ha (830.000 m² nybyggeri)

År

2018-2020

Bygherrerådgiver

Imorde

Ingeniør

Arup, Berlin

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med Henn

Landskab

C.F. Møller Architects

Campusområdet Im Neuenheimer Feld ligger langs floden Neckar, nær det historiske centrum af Heidelberg, og huser naturvidenskabelige- og medicinske fakulteter. Masterplanen dækker et areal på omkring 150 ha og sætter rammen for udvidelsen af campus i løbet af de næste 30 år, samtidig med at fleksibiliteten og tilpasningsevne i fremtiden opretholdes. Masterplanen er udviklet i tæt samarbejde med universitetet, byen og lokalsamfundet i Heidelberg. Målet er at kombinere udviklingspotentiale med opgraderinger af de offentlige rum, bæredygtige værdier, nye by mobilitets koncepter og social infrastruktur for at skabe et forsknings-, uddannelses- og behandlingsmiljø i verdensklasse. Im Neuenheimer Feld spiller en særlig rolle på grund af dens størrelse, placering og det voksende behov for at få inddraget videnskab i en tværfaglig videnoverførsel og direkte udveksling med samfundet. Campus bliver et aktivt og veltilpasse distrikt, der beriger byen og Heidelberg-regionen som en motor for økonomi og viden og samtidig en god og integreret nabo.

Klimaneutral i 2050

Campusområdet er tænkt ud fra en cellestruktur, hvor det akademiske campus er kernen, omgivet af ”cellemembraner”, hvor interaktionen med konteksten er aktiveret. Konceptet er at gøre campus til en del af den større byorganisme ved at overveje funktionel zonering, overgange, ressourcer og trafikstrømme over byen. Et nyt trafiklayout skaber en større og grønnere bilfri indre kerne, og et attraktivt campus for cyklister og fodgængere med den ekstra fordel, at reducere trafikale påvirkninger af følsomt videnskabeligt udstyr. Det offentlige rum udgør "nervesystemet" ved at forbinde alle områder på campus. En central promenade og cykelforbindelse som rygrad i campusnetværket krydser de vigtigste steder og åbner campus mod byen, landskabet og ikke mindst den for tiden underudnyttede flodfront. En separat grøn infrastruktur i form af en haverute forbinder de eksisterende lommer med grønt, forbedrer det lokale mikroklima og sætter rammen for studerendes liv og videnoverførsel på campus. Målet med udviklingen er en klimaneutral energiforsyning inden 2050 baseret på klimabeskyttelsesmålene for Heidelberg - 100% klimaneutralitet i 2050. Samtidig øges kvaliteten af byrummet og funktionaliteten på campus og robustheden af stedet, der forbedres gennem større energi uafhængighed.

Læs mere

Flere projekter | Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.