BraWo City. C.F. Møller. Photo: Aesthetica Studio

BraWo City

Det blandede kvarter BraWo City med kontorer, detailhandel og lejligheder er designet som et attraktivt, bilfrit bycenter for Wolfsburg, hvor nuværende golde parkeringspladser og overdimensionerede trafikarealer omdannes til en grøn og fortættet urbanisme. Fokus starter med den urbane kontekst, byrummet og bylivet i byen, som igen understøttes af arkitekturen og landskabsdesignet.
 BraWo City. C.F. Møller. Photo: Aesthetica Studio
Fakta

Bygherre

Volksbank BRAWO eG

Adresse

Wolfsburg, Tyskland

Omfang

67.436 m2

År

2023

Konkurrence

2. præmie i international arkitektkonkurrence. 2023

Bygherrerådgiver

Atitar Architektur

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Præmiering
Præmiering
  • 2. præmie i international arkitektkonkurrence. 2023

Den nye byudvikling adskiller sig derfor med vilje fra, hvad der er "typisk" for den stærkt bildominerede by Wolfsburg. Ikke desto mindre inkluderer det læringer fra Wolfsburg for at passe harmonisk ind i den bredere urbane kontekst. Indførelsen af to øst-vestpassager skaber klart definerede karreer med en tilpasset og menneskelig skala. De nye passager danner attraktive ruter mellem bydelene, udformet som et forløb af intime og grønne byrum. Hele området fremhæver skiftet fra gråt til grønt og styrker dermed Wolfsburgs fremtidige udvikling.

Strategisk skrå hjørner på blokkene nedskalerer facadelængderne og skaber definerede pladser, der bidrager væsentligt til byliv og aktivitet i gadeplan. Mikroklimaanalyser af soleksponering og -skygge samt vindforekomster i byområder på forskellige tidspunkter af året har været vejledende i identifikation og bæredygtig udformning af disse byrum.

Bygningsvolumenerne respekterer de gennemsnitlige omgivende højder for at sikre en harmonisk kontinuitet mellem den eksisterende by og BraWo-området. Forskelle i farve, materiale og vinduesåbninger skaber arkitektonisk variation, og samtidig tilføjes to bymæssige vartegn der danner ankerpunkter i byen:

På den ene side transformeres en eksisterende kontorbygning nærmest banegården og forsynes med en markant "krone", der kan ses på afstand, og skaber en ny byterrasse med rooftop-bar og eventrum. Det andet vartegn er et kontortårn designet som et slankt og elegant volumen, der rejser sig over karreen, flugter med byens vigtigste blikakser og samtidig med sin placering fuldender Sara-Frenkel-pladsen. Alle nye bygninger anvender miljøvenlige og biobaserede materialer og energieffektive principper som naturlig ventilation.

Byrumsdesignet fokuserer på fri og fleksibel bevægelse for fodgængere, hvilket giver mulighed for et kontinuerligt flow og maksimerer tilgængeligheden af området. Da alle stueetagens facader er aktiveret, er der tilvejebragt en række grønne øer for reduceret overfladeforsegling. Disse omfatter vandretention og aktiv brug af regnvand samt naturlige opholdssteder og attraktive siddepladser.

Læs mere

Flere projekter | Kontor & Erhverv/Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.