Trelleborg Business Connection. C.F. Møller

Trelleborg Business Connection

En bæredygtig og innovativ bydel, hvor et integreret landskabsdesign og intelligente cirkulære systemer bidrager til et stærkt internationalt brand for Trelleborg.
 Trelleborg Business Connection. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Trelleborg Havn

Adresse

Trelleborg, Sverige

År

2018-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Andre samarbejdspartnere

Tyréns, Tillväxtverket

Da havnen i Trelleborg flyttede, opstod behovet for en ny ringvej og nye funktioner til indtjekning og organisering af de mange lastbiler, der kommer til området. Det betød også en mulighed for at skabe en ny bydel i det gamle havneområde.

C.F. Møller Architects har tegnet Business Connection Trelleborg med en vision om at skabe et alsidigt og bæredygtigt mødested, der skulle være karakteriseret af intelligente, cirkulære systemer og integreret landskabsarkitektur. Området vil komme til at favne nye platforme for videnstunge virksomheder og erhvervslivet. Samspillet mellem de forskellige virksomheder og funktioner giver forudsætninger for nytænkning og cirkulær økonomi. Business Center Trelleborg skal skabe rammerne for et fremtidigt Business Center, hvor mødet mellem mennesker er nøglen til bæredygtig innovation og et stærkt internationalt varemærke for Trelleborg.

Et holistisk miljø-koncept

Et CO2-neutralt og holistisk miljø-koncept er et vigtigt aspekt af visionen for Business Connection Trelleborg. Større skovarealer skal styrke biodiversiteten, beskytte ådalen og bidrage til CO2-neutralitet. Regnvand, spildevand og affald skal også udnyttes. Vandet ledes via åbne grøfter til rensningsbassiner og bruges derefter til at vande store drivhuse. Bæredygtige materialer som massivtræ og stål prioriteres, da de kan bruges flere gange og let genbruges.

Hvor det er muligt, skal der bygges grønne tage med vindmøller og solpaneler. Steder og bygninger til energiproduktion og genbrug indgår som en naturlig del af områdets funktioner. For at øge brugen af miljøvenlige transportformer har ruter for miljøvenlig, offentlig transport og let godstrafik fået en høj prioritet.

En dæmning langs hovedvej 9 skal integrere de tilstødende områder med Business Connection Trelleborg. Dæmningen er et bymæssigt landskabselement, men også en del af infrastrukturen. Den danner et smukt møde med boligområdet i syd, og beboerne kan gå og cykle på toppen af dæmningen. Særlige udsigtspunkter langs dæmningen skaber en visuel kontakt med kysten og landet bag.

Læs mere

Flere projekter | Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.