Taphede helhedsplan. C.F. Møller

Taphede helhedsplan

I det naturskønne område Taphede, øst for Viborg, opføres en 191 ha stor bydel med 1.500 nye boliger. Den nye bydel er et af de største byudviklingsprojektet Viborg Kommune har stået overfor.
 Taphede helhedsplan. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Viborg Kommune

Adresse

Viborg, Danmark

Omfang

191 ha, 1500 boliger

År

2017-2018

Konkurrence

1. præmie i tilbudskonkurrence. 2017

Ingeniør

MOE

Landskab

C.F. Møller Architects

Andre samarbejdspartnere

Sadolin & Albæk

Præmiering
Præmiering
  • 1. præmie i tilbudskonkurrence. 2017

C.F. Møller har i projektet brugt vores tværfaglige og helhedsorienterede erfaring inden for byudvikling til at koble forståelsen for lokale økonomiske, demografiske og markedsmæssige vilkår, tekniske og infrastrukturelle rammer, lokale politiske hensyn og landskabelige værdier med en stærk og bæredygtig vision for det gode byliv i Taphede. Med afsæt heri har vi skabt en robust, ambitiøs og bæredygtig helhedsplan for Taphede, hvor hverdagslivet, stærke sociale fællesskaber og tæt tilknytning til naturen er i fokus.

Helhedsplanen for Taphede er en organisk plan, hvor landskab og bebyggelse smelter sammen og planen er forberedt til at optage markedsmæssige ændringer over tid. Projektet er struktureret af varierede boligklynger, der udvikles med høj tæthed, variation i boligtyper og individuelle landskabelige identiteter. Klyngernes størrelse og sammensætning sikrer en robust og fleksibel realisering over tid og etablering af et godt lokalt byliv på den korte bane.

Nye attraktive store landskabskiler med vådområder, hedesletter, dyrehold og centrale aktivitets- og naturområder sikrer dels attraktive nye landskabsarealer tæt ved hver boligklynge og nye rekreative stiforbindelser til den omkringliggende by. Herved giver udviklingen af Taphede nye bynaturområder tilbage til Viborg by.

Læs mere

Flere projekter | Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.