Gustavsbergs centrum. C.F. Møller

Gustavsbergs centrum

For at lette presset på boliger og infrastruktur i Stockholm, skal den tidligere industriby Gustavsberg, beliggende godt 20 km fra Stockholm, gennemgå en byudvikling der skal gøre Gustavsberg mere attraktiv, både for beboere, men også for besøgende.
 Gustavsbergs centrum. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Värmdö kommune

Adresse

Stockholm, Sverige

Omfang

120.000 m²

År

2016

Ingeniør

Ramboll Sverige AB

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med Tredje Natur

Landskab

C.F. Møller Architects i samarbejde med Tredje Natur

Området for forslaget består af havneområdet og centrale dele af Gustavsberg og udgør potentielt 300.000 m² med boliger, detailhandel, erhverv og rekreative funktioner. I forslaget er der arbejdet med at nytænke byens centrum rekreativt og skabe attraktive og unikke leve- og beboelsesvilkår

Centrum af Gustavsberg ligger i en dal, som er omkranset af fire granitbjerge og beskyttede økosystemer. Samtidig har området to tilstødende vandområder i Farstaviken og Ösbyträsk. Forbindelsen til disse genetableres for at skabe en by i tæt forbindelse med naturen, hvor naturen i det daglige trækkes ind i centrum.

Forslaget tager udgangspunkt i den enestående natur omkring Gustavsberg centrum, og det nye bycentrum bygges tæt op omkring en grøn korridor, hvor bynatur, regnvand og borgerinitiativer blandes sammen i en ny fortælling. På den måde kobles beboernes hverdagsliv direkte med naturen, fællesskabet og de store rekreative potentialer, som regionen byder på.

Gustavsberg har en langvarig og stærk byggetradition og kulturhistorie. Derfor lægger forslaget op til at det nye centrum skal komplimentere en række af de eksisterende bygningsperler i området, som har rødder i den svenske funktionalismes guldalder.

Som et led i processen inddrog Värmdö Kommune sine borgere og gennemførte en medborgerdialog, hvor ideer blev præsenteret for byens medborgere og politikere med god respons fra både ældre og yngre deltagere. Medborgerdialogen var med til at danne grobund for en del af den politiske høring om udviklingen af Gustavsberg.

Læs mere

Flere projekter | Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.