Vestby centrum. C.F. Møller

Vestby centrum

Gennem en serie af forskellige greb, visualiserer forslaget en samlet plan som skal få Vestby centrum til at genopstå med attraktive grønne gader og byrum, en opgraderet jernbanestation og varierede tilbud inden for service, handel og kultur.
 Vestby centrum. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Vestby Kommune

Adresse

Vestby, Norge

Omfang

27 ha

År

2014-2016

Konkurrence

Udvalgt efter parallelt opdrag. 2015

Ingeniør

Rejlers, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med JAJA Architects

Præmiering
Præmiering
  • Udvalgt efter parallelt opdrag. 2015

Vestby blev grundlagt i massebilismens barndom med byspredning og en død bykerne til følge. Målet har her været at skabe ét samlet Vestby centrum med en sammenhængende bystruktur mellem stationsområdet, Vestby Storcenter og IKEA. Vestby centrum får et tydeligt knudepunkt ved stationen med en ny og udvidet broforbindelse over sporene. Broen etableres som en solrig og grøn central plads med bænke, udsigt og gangstrøg til platformene. Hermed gøres sammenhængen større og barrieren mindre mellem byens nordlige og sydlige del.

Projektet indfører et ”Vestbyloop” – en ringgade, som definerer byens kerne og skaber ny forbindelser på tværs af jernbanetracéet. Loopet er til gående og cyklister, mens biler får adgang til dele af loopet fra hovedvejssystemet.

Undersøgelser peger på, at 10.000 indbyggere inden for gåafstand er den kritiske grænse for et levende bycentrum med varierede tilbud. Med et klart defineret knudepunkt ved Vestby station lægger forslaget op til, at der opføres 3000 nye boliger i centrum og anlægges gader og stier for fodgængere og cyklister med det mål at sikre en levende bykerne – med flere mennesker og funktioner der er knyttet tættere sammen.

Vestbys nærhed til det åbne landskab tilbyder gode muligheder for at skabe kontakt til bynær natur, og forslaget lægger op til at videreudvikle eksisterende, værdifulde grønne områder og grønne korridorer til bykernen.

Læs mere

Flere projekter | Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.