Haderslev Havn. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Haderslev Havn

19 hektar havneareal er ved at blive forvandlet til en ny bydel med boliger, erhverv og rekreative områder efter masterplan fra C.F. Møller.
 Haderslev Havn. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Haderslev Kommune

Adresse

Haderslev, Danmark

Omfang

200.000 m² (grundareal)

År

Masterplan 2004, Designmanual 2005, Fjordparken 2005-2006, Fjordbyen 2005-2008, Strandhusene 2009-2012

Konkurrence

1. præmie i arkitektkonkurrence. 2003

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Præmiering
Præmiering
  • Finalist til Byplanprisen. 2015
  • 1. præmie i arkitektkonkurrence. 2003

Planen er enkel at realisere for forholdsvist lave omkostninger. Den anviser en etapevis omdannelse af industrihavnen med tre nye, kulturelle centre: En kultur-ø, hvor to industrielle siloer bevares som vartegn, et nyt offentligt servicecenter og en rekreativ strandpark. Heromkring skal en ny bydel præget af boliger og let erhverv vokse op helt tæt ved fjorden. En varieret struktur af byggefelter, der skalamæssigt tager udgangspunkt i den eksisterende bystruktur i Haderslev, skaber en mangfoldighed af byggemuligheder på havnen. I strukturen indgår mulighed for etapevis at etablere en række kanaler, som sammen med promenadeanlæg og offentlige rum skaber en ny sammenknytning af by og vand i Haderslev. Med udgangspunkt i masterplanen og tilhørende designmanual for området er en stor del af planen realiseret, og C.F. Møller har selv stået for bebyggelserne Fjordbyen med 10 hollænderhuse og 24 lejligheder, og seniorbofællesskabet Strandhusene med 48 boliger.

Læs mere

Flere projekter | Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.