Fremtidens Madla-Revheim. C.F. Møller

Fremtidens Madla-Revheim

En ny kommuneplan for Stavanger vil skabe grønne og miljøbevidste boligområder i regionen, og Madla-Revheim er valgt som centralt udbygningsområde. Forslaget til byplanlægningen af Madla-Revheim præsenterer konceptet ’5-minutters-byen’; en by hvor man i løbet af fem minutter til fods kan nå fra boligen til kollektiv transport, supermarked, skole, børnehave, boldbaner, etc. Boligerne bygges derfor tæt, hvilket giver korte afstande og plads til grønne områder. Centralt i byen placeres en ny bybane med effektiv transport til Stavanger, så behovet for bilkørsel mindskes.
 Fremtidens Madla-Revheim. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Stavanger Kommune

Adresse

Stavanger, Norge

Omfang

78 ha (for hele området)

År

2013

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

Dronninga Landskap A/S

Andre samarbejdspartnere

Vista Analyse, Erichsen og Horgen A/S, TØI, UMB

Projektet tager udgangspunkt i stedets tusind år gamle jordbrugslandskab ved at lade byens struktur følge gamle eller eksisterende veje, ejendomsgrænser, kanaler og højdedrag. Samtidig bevares den eksisterende vegetation på de grønne områder. Vejene bliver omdannet til beplantede gader og avenuer med cykelstier og fortove, der sammen med et samlet fortovsnet forbinder hele byen og gør det attraktivt at være fodgænger. Der er også ubesværet adgang til de mange vandreruter, der findes i naturomgivelserne i området. Mod Hafrsfjorden i syd anlægges ”Hafrsfjordparken” som Stavangers nye folkepark.

Læs mere

Flere projekter | Planlægning

Vis flere projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.