Byudvikling af Bro. C.F. Møller

Byudvikling af Bro

Projektet ”Byudvikling af Bro”, anvender en helhedsorienteret tilgang til udviklingen af byen Bro i Upplands-Bro Kommune, Sverige. Den fysiske planlægning og de sociale aspekter er integreret under visionen Bro – en ny model for fremtidens lille by.
 Byudvikling af Bro. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Upplands-Bro Kommun

Adresse

Upplands-Bro, Sverige

Omfang

140.000 m²

År

2021

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Byen Bro i Upplands-Bro Kommune står over for en større omdannelse med det formål at vende udviklingen og skabe plads til udvidelse og vækst. Målet er at bevæge sig fra en forstadspræget by til en moderne, tryg og bæredygtig by, der er præget af fællesskab. Visionsskitsen viser et muligt billede af Bro-området i 2030 og fremhæver de sociale, økologiske og økonomiske aspekter af et levende samfund. Projektet tager i høj grad hensyn til Bros eksisterende identitet og kulturmiljø, hvor mennesker er i fokus.

Byudviklingen af Bro består af nøgleelementer som nye boliger i og omkring centrum af Bro, flere arbejdspladser i centrum, en ny skole og en udviklingsplan for stationsområdet. For at skabe trygge og attraktive ruter gennem Bro, hvor folk kan bevæge sig og mødes naturligt, er bymidten forbundet med stationsområdet, der er udpeget som et fremtidigt knudepunkt i byen.

Social bæredygtighed og integration

Integration af social bæredygtighed i den fysiske planlægning er afgørende i projektet. Endemålet er et sted, hvor borgerne føler stolthed over deres by. Et offentligt miljø, der byder velkommen, udvikler og styrker den lokale identitet. Steder, der tager højde for alle borgere i Bro og skaber muligheder for møder mellem forskellige mennesker og organisationer i lokalsamfundet. Når møderne finder sted, åbner det for deltagelse og engagement omkring Bros fremtidige udvikling på en naturlig måde. En bred og kontinuerlig inddragelse af Bros beboere er en integreret del af planlægningen og gennemførelsen af alle aktiviteter i hele designprocessen.

Læs mere

Flere projekter | Planlægning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.