Bremen Überseequartier Schuppen 3. C.F. Møller

Bremen Überseequartier Schuppen 3

Schuppen 3 i Überseestadt er en allsidig nytolkning av Bremens historiske pakkhusarkitektur. Den skal bidra til å gjøre de gamle industrihavneområdene til en attraktiv destinasjon for innbyggere og turister.
 Bremen Überseequartier Schuppen 3. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

EuropaQuartier Bremen Grundbesitz GmbH

Adresse

Bremen, Tyskland

Omfang

21 045 m²

År

2019, konkurranse

Byggherrerådgiver

Julia Erdmann Socialtecture

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Opprinnelig var Schuppen 3 et verneverdig pakkhus fra 1950-tallet som måtte rives grunnet dårlig bæreevne. Nå som havneområdene har kommet frem i nytt lys og brukes på nye måter, ønsker byen derfor et nybygg som tolker og gjenskaper pakkhusarkitekturen på en ny måte, med plass til utadvendte og fleksible funksjoner som boliger og næringslokaler. Schuppen 3s design gjenspeiler og respekterer områdets historie, og derfor skal det nye bygget minne om forgjengeren i form, typologi og fotavtrykk.

Åpne og attraktive rom

Foran Pakkhuset ligger byrommet som blir et nytt inngangspunkt til hele Übersee-kvartalet, som skal tiltrekke innbyggere og turister fra Bremen til den fortsatt underutviklede bydelen. For at pakkhuset skal fremstå som åpent og attraktivt, etableres det en åpen første etasje med gjennomgang og gårdsplasser i tett kontakt med utvendige plasser som skaper et aktivt offentlig rom i og rundt pakkhuset, med tydelige referanser til den industrielle historien. Funksjonene i første etasje er tematisert rundt det maritime, med alt fra gastronomi og butikker til kultur og barnehage. Over de offentlige arealene ligger en fasettert bygningskropp av murstein, som gjenspeiler pakkhusets konturer og form, og som rommer kontorlokaler til kreative næringer. Øverst på taket er det en pyramideform med terrassehus i tre, som gjenspeiler saltaket fra det tidligere pakkhuset. Terrassehusene i tre på taket har fantastisk utsikt over havneløpet.

Les mer

Flere prosjekter | Kontor & Forretningsvirksomhet

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.