Carlsberg Central Office. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Carlsberg Central Office

Carlsberg-konsernets nye hovedkontor danner rammene for en moderne og dynamisk arbeidsplass hvor målet har vært å skape en bygning som gir identitet og som oppfordrer til kunnskapsutveksling og innovasjon.
 Carlsberg Central Office. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Fakta

Byggherre

Carlsberg A/S

Adresse

Valby, København, Danmark

Omfang

23 200 m² (15.500 m² kontorer, 7.700 m² kælder og parkering)

År

2007-2020

Konkurranse

1. premie i arkitektkonkurranse. 2007

Byggherrerådgiver

EKJ Rådgivende Ingeniører

Entreprenør

Aarsleff

Ingeniør

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • 3. plass i TECU Award. 2022
  • Tildelt The International Architecture Award® (The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design). 2022
  • Vinner av Green Good Design Award. 2022
  • Nominert til "Årets kontorbygg". 2021
  • 1. premie i arkitektkonkurranse. 2007

Samtidig har det vært viktig å sikre at bygningen fremstår i harmonisk samspill med omgivelsene og at den har den estetiske kvaliteten som kjennetegner Carlsberg som bedrift.

Bygningen ligger i det nordvestlige hjørnet av Carlsberg City i København, og den ene av bygningens tre fløyer danner en bro over en av kvartalets hovedinnfartsårer, J. C. Jacobsens Gade, mens de to siste fløyene omfavner Carl Jacobsens historiske hage og villa.

Atriet, bygningens sentrale rom, åpner opp mot Carl Jacobsens Have med utsikt over Carlsberg City, hvor Carlsberg har utfoldet, og stadig utfolder sin lange historie som bryggeri. Første etasje er åpen for kunder og forretningspartnere, og med atriet som velkomstrom fremstår den som innbydende og åpen mot omgivelsene. Atriet bryter gjennom alle bygningens etasjer, og rundt atriet er det et fellesområde i hver etasje hvor bedriftens ansatte kan møtes. På denne måten samler atriet alle kontorfløyer, både loddrett og vannrett, slik at alle avdelingene oppleves som ett samlet arbeidsfellesskap, noe som styrker samarbeid, kunnskapsutveksling og innovasjon .

Fasaden består av store glasspartier som rytmisk brytes av loddrette, kobberbelagte lameller. Kobberet sender tankene tilbake til de gamle bryggeritankene, samtidig som de gjenspeiler de mange fine kobberdetaljene på Carlsberg Citys historiske bygninger.

Bygningen er tilpasset de historiske omgivelsene og skalaen på stedet ved at høyden er trappet ned mot de mindre husene i området og Carl Jacobsens Villa, samt ved at fasaden er utformet med en knekk. Resultatet er en bygning som skånsomt innpasser seg og står i vakker harmoni med omgivelsene.

Bygningen er bærekraftig og har bærekraftige løsninger. Den er oppført i naturmaterialer med lang levetid. For eksempel er fasadens lameller belagt med resirkulert kobber, og bygningen er bygd i samsvar med København kommunes bygningsklasse 2020.

Les mer

Flere prosjekter | Kontor & Forretningsvirksomhet

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.