Camillo Eitzen House/Ankeret. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Camillo Eitzen House/Ankeret

Den skulpturelle karré som forener boliger og næringsbygg/kontorer i ett, overordnet, arkitektonisk uttrykk er en vesentlig bidragsyter til et dynamisk, bylignende kraftfelt i den tette karrébyen i Søndre Frihavn.
 Camillo Eitzen House/Ankeret. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Byggherre

City Development A/S

Adresse

København, Danmark

Omfang

12 350 m2 (4000 m2 boliger, 6000 m2 næringsbygg og 2350 P-kjeller.

År

2006-2008

Entreprenør

Hoffmann A/S, Region Øst Nybyg

Ingeniør

Orbicon (tidl. Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Den nordlige delen av bygningen, "Camillo Eitzen House", er lokaler for det norske rederiet Camillo Eitzen & Co.

Den sørlige delen, "Ankeret", inneholder 37 eksklusive selveierleiligheter. Bygningen heter Ankeret både på grunn av det maritime islettet i området og fordi man under utgravingen til kjelleren støtte på et stort anker.

Boliger og næring, som er funksjonelt atskilt, fremstår som en enhet i kraft av fasadens dynamiske, fasetterte relieffmønster som favner både boligenes altaner og næringsdelens store lysinnfall. Bygningen er gjennomskåret av to passasjer som tjener som atkomst til boligene og til gårdsrommet med utearealer for både bolig og næring. Passasjene er gjennomgående, bortsett fra en øvre, samlende penthouseetasje med møterom og store oppholdsarealer for rederiet.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.