Københavns Lufthavn, utvidelse og utforming av terminal 2. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Københavns Lufthavn, utvidelse og utforming av terminal 2

Utvidelsen av Terminal 2 ved Københavns Lufthavn utvider plassen til det kommersielle arealet CASC (Copenhagen Airport Shopping Center) og sikrer samtidig bedre flyt for flyplassens stadig økende passasjermengde.
 Københavns Lufthavn, utvidelse og utforming av terminal 2. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Byggherre

Københavns Lufthavne

Adresse

Kastrup, Danmark

Omfang

4 000 m²

År

2017-2018

Entreprenør

Jakon

Ingeniør

ISC Rådgivende Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Prosjektet er en del av en større utvidelse hvor flyplassen utvider kapasiteten fra 25 millioner passasjerer til 40 million passasjerer hvert år. Med dette prosjektet forbedres passasjerflyten i området ved Finger A og Finger B, samtidig som det skapes plass til flere butikker.

De kommersielle områdene er organisert i klynger på det sammenhengende gulvet og danner et flytområde mellom seg. Butikkene etableres som «white boxes» som består av fleksible enheter som står som møbler i det dobbelthøye terminalrommet uten i komme i kontakt med taket.

Butikkfrontene består av et rammesystem som utgjør hver enkelt butikks fasade. Rammedesignen knytter butikkområdene sammen rent designmessig, og den bidrar til å sikre «orden» i en situasjon hvor det plasseres stativer og varer i flytområdet. Rammesystemets høyder og omfang er tilpasset forskjellige situasjoner.

Den planlagte flyten gjennom terminalen leder passasjerene naturlig forbi butikkene. Strategisk plasserte butikker fungerer som «fyrtårn» som fanger passasjerenes oppmerksomhet, slik at de ledes naturlig mot de kommersielle områdene.

Med etableringen av de nye butikkene har det også vært fokus på gjennomsiktighet, åpenhet og utsikt til flyområdet utenfor terminalen. Det betyr blant annet at restaurantenhetene i Food Court-området har blitt flyttet bort fra fasaden, slik at passasjerer får bedre kontakt med flyområdet, og slik at det slippes inn mer dagslys.

Les mer

Flere prosjekter | Kontor & Forretningsvirksomhet

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.