Aarhus Universitet

CBS - Campus in Society

Generalplan for Copenhagen Business School på Frederiksberg med ambisjon om å skape en av verdens beste byintegrerte campuser.

Hjertet i Ikast

«Hjertet» i Ikast er et nytt møtested for kultur og formidling, der kombinerer undervisning, aktiviteter, fellesskap, mosjon og lek på nye måter.

Copenhagen International School - Nordhavn

Ny skolebygning til Copenhagen International School med et åpent uttrykk som skaper sammenheng mellom skolelokalene og det offentlige byrom.

Mærsk Tårnet, utbygging av Panum-komplekset

Mærsk Tårnet er en topp moderne forskningsbygning som med sin nyskapende arkitektur gir optimale rammer for helseforskning i verdensklasse.

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet, oppført i 1931 og utbygd frem til i dag, er et unikt og helstøpt universitetscampus med en gjennomført arkitektur, blant annet i form av den konsekvente bruken av gul teglstein og bygningenes samhørighet med landskapet.

Skolen på Islands Brygge, Ungdomsskole

Ny ungdomsskolebygning på Islands Brygge, som danner rammene for kroppslig, sanselig og erfaringsbasert læring med spesiell fokus på mat og bevegelse.

Det Tekniske Fakultet - Syddansk Universitet, Odense

Det Tekniske Fakultet, TEK, ved Syddansk Universitet i Odense er fire institutters felles ramme om et aktivt og dynamisk forsknings- og utdanningsmiljø.

A.P. Møller Skolen

En ny dansk fellesskole med integrert videregående skoledel.

Baufeld 63 / Medical School Hamburg, Hafencity

Bærekraftig kontorbygg og universitet ved Elben i Hamburg-Hafencity, med stor grad av fleksibilitet, noe som øker muligheten for fremtidig tilpasning og sikrer lang levetid.

Den Åpne Skolen i Waldau (OSW)

Den Åpne Skolen i Waldau (OSW) setter en ny standard for læringsmiljøer i tyske skoler ved å forene natur og utdanning i et fleksibelt og bærekraftig bygg.

Det ny SIMAC

Det ny SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) er et fyrtårn for fremtidens undervisningsinstitusjoner, som lyser opp takket være integrasjonen mellom byen og havnen.

HAFUN (Hamburg Fundamental Interactions Laboratory), Hamburg Universitet

Et landemerke for forskningscampus Science City Bahrenfeld i Hamburg, og vil samle to forskningssentre i én bygning som vil huse både høyteknologiske underjordiske laboratoriefasiliteter og åpne miljøer for kunnskapsdeling og -formidling.

NTNU Campus Trondheim

Transformasjon og utvikling av campus for NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), som styrker forskning og formidling ved å bryte ned barrierer mellom studenter, forskere og fag samt relasjonen til næringsliv og byen.
Vis flere prosjekter