Aarhus Universitet

CBS - Campus in Society

Masterplan för Copenhagen Business School på Frederiksberg med ambitionen att skapa ett av världens bästa stadsintegrerade campusar.

Hjärtat i Ikast

”Hjärtat” i Ikast är den nya samlingspunkten i Ikast som kombinera undervisning, aktiviteter, gemenskap, motion och lek på nya sätt.

Copenhagen International School - Nordhavn

Ny skolbyggnad för Copenhagen International School med en öppen framtoning som knyter samman skolans lokaler med det offentliga stadsrummet.

Mærsk Tower, utbyggnad av Panum-komplexet

Maersk-tornet är en state of the art-forskningsbyggnad, som med sin nyskapande arkitektur skapar optimala förutsättningar för hälsoforskning i världsklass.

Nya Islands Brygge Skola

Ny högstadiebyggnad på Islands Brygge som sätter ramarna för kroppsligt, sinnligt och erfarenhetsbaserat lärande med särskilt fokus på mat och rörelse.

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet – uppfört 1931 och utbyggt fram till i dag – är ett unikt och integrerat universitetscampus med en enhetlig arkitektur, bland annat i form av den konsekventa användningen av gult tegel och byggnadernas samhörighet med landskapet.

Tekniska fakulteten – Syddansk Universitet, Odense

Den Tekniska fakulteten vid Syddansk Universitet i Odense är fyra instituts gemensamma ram för en aktivt och dynamiskt forsknings- och utbildningsmiljö.

A.P. Møller Skolan

Dansk grundskola integrerad med gymnasium avsedd för dansk Skoleförening i Sydslesvig.

Generationernas Hus i Nivå

Generationernas Hus i Nivå är en samlande byggnad med en ny grundskola som central punkt, omgiven av bibliotek, kulturhus, idrottshall, äldreboende och simhall.

Klostermarksskolen

En ny utbyggnad av Klostermarksskolen i Ålborg skapar en modern plats för lärande, som passar in i den omgivande stadsmiljön och dess uttryck.

NTNU Campus Trondheim

Omvandling och utveckling av NTNUs campus, som stärker forskning och information genom att bryta ner barriärer mellan studenter, forskare och olika discipliner för att också stärka relationen till näringslivet och staden.

Nya SIMAC

Nya SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) är ett fyrtorn för framtidens undervisningsinstitutioner som tack vare integrationen mellan stad och hamn lyser klart.

VIA University College Horsens, Campus Horsens

Via University College Horsens förenar lärande, affärsverksamhet och stadsliv i en hållbar byggnad som är ett landmärke för framtidens kunskapsstad.
Visa fler projekter