CBS - Campus in Society

Masterplan för Copenhagen Business School på Frederiksberg med ambitionen att skapa ett av världens bästa stadsintegrerade campusar.

Hjärtat i Ikast

”Hjärtat” i Ikast är den nya samlingspunkten i Ikast som kombinera undervisning, aktiviteter, gemenskap, motion och lek på nya sätt.

Copenhagen International School - Nordhavn

Ny skolbyggnad för Copenhagen International School med en öppen framtoning som knyter samman skolans lokaler med det offentliga stadsrummet.

Mærsk Tower, utbyggnad av Panum-komplexet

Maersk-tornet är en state of the art-forskningsbyggnad, som med sin nyskapande arkitektur skapar optimala förutsättningar för hälsoforskning i världsklass.

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet – uppfört 1931 och utbyggt fram till i dag – är ett unikt och integrerat universitetscampus med en enhetlig arkitektur, bland annat i form av den konsekventa användningen av gult tegel och byggnadernas samhörighet med landskapet.

Skolan på Islands Brygge

Ny högstadiebyggnad på Islands Brygge som sätter ramarna för kroppsligt, sinnligt och erfarenhetsbaserat lärande med särskilt fokus på mat och rörelse.

Tekniska fakulteten – Syddansk Universitet, Odense

Den Tekniska fakulteten vid Syddansk Universitet i Odense är fyra instituts gemensamma ram för en aktivt och dynamiskt forsknings- och utbildningsmiljö.

A.P. Møller Skolan

Dansk grundskola integrerad med gymnasium avsedd för dansk Skoleförening i Sydslesvig.

Baufeld 63 / Medical School Hamburg, Hafencity

Hållbar kontorsbyggnad och universitet vid Elbe i Hamburg-Hafencity med en hög grad av flexibilitet, som ökar möjligheterna till framtida anpassningar och garanterar en lång livslängd.

Den Öppna Skola i Waldau (OSW)

Den Öppna Skola i Waldau (OSW) sätter en ny standard för inlärningsmiljöer i tyska skolor genom att förena natur och utbildning i en flexibel och hållbar byggnad, och ett landskap med flera användningsområden.

HAFUN (Hamburg Fundamental Interactions Laboratory), Hamburg Universitet

Ett landmärke för Science City Bahrenfelds forskningscampus i Hamburg. Två forskningscenter samlas under ett tak, som rymmer både högteknologiska underjordiska laboratorier och öppna miljöer för kunskapsutbyte och spridning av kunskap.

NTNU Campus Trondheim

Omvandling och utveckling av NTNUs campus, som stärker forskning och information genom att bryta ner barriärer mellan studenter, forskare och olika discipliner för att också stärka relationen till näringslivet och staden.

Nya Harstad Gymnasium

Nya Harstad Gymnasium är mer än bara en skola. Det är en ny knutpunkt i den norska staden Harstad som ger nytt liv åt ett tidigare industriområde, och förenar staden med havet samt dåtid med nutid.
Visa fler projekter