Ajstrup Skolskog. C.F. Møller

Ajstrup Skolskog

I ett samarbete mellan Århus kommun och den nationella organisationen Plant et Træ, bidrar C.F. Møller Architects med en vision och en översiktsplan för ett vilt skogsområde för lärande och naturupplevelser i Ajstrup. En så kallad skolskog för utbildning och gemenskap i Århus kommun.
 Ajstrup Skolskog. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Aarhus Kommune Landsorganisationen Plant et Træ

Adress

Ajstrup, Denmark

Omfattning

20 ha.

År

2022

Landskap

C.F. Møller Architects

Med 40 000 nyplanterade träd vid Ajstrups kust i Östjylland kommer skolskogen att bli ett spjutspetsprojekt för expansion av skolskogar i Danmark.

Lärande och gemenskap kring naturen

Visionen för skolskogen är att skapa ett skogsområde som växer varje gång en ny årskull börjar skolan i Århus kommun, där varje elev planterar ett träd i skogen vid skolstarten.

Skogen utgör en ram för gemenskap i skolan och undervisning i naturliga miljöer. Eleverna får lära sig om de processer som ingår i planteringen av en skog och följer dess tillväxt under hela skoltiden. När skogen växer lär sig barnen att röra sig och överleva i naturen. Skogen är också en idealisk undervisningsmiljö för att lära sig om lagring av koldioxid, fotosyntes och biologisk mångfald.

Ajstrup Skoleskov förstärker den naturliga terrängen och binder samman kusten och naturområdena i Ajstrup och Norsminde på Östjylland. Mitt i skogen finns en våtmark som ger en mängd biotoper för djur- och växtliv. Bortsett från utkiksplatser på befintliga kullar, vilda stigar och en ridväg har skogen inga bebyggda områden för till exempel eldstäder och vindskydd. Det är upp till besökarna att skapa sin egen campingplats och lämna området orört när de lämnar det. Sådana upplevelser bidrar till förståelsen för att naturen är värd att värna om och är mer än bara en kuliss för en promenad.

Barnskogen kan ha en total yta på 20 hektar. Det finns endast en skogsväg genom området och en röjd stig. Dessutom kommer det att vara upp till skogsbesökarna att själva ta sig fram i skogen, som får växa vilt. När skogen är fullt utvecklad beror på skolornas stöd.

Läs mera

Fler projekt | Landskap

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.